pixel

Наградени студенти в конкурс на Баумит

Баумит България

Източник: Баумит

На 4.04.2013 г. в УАСГ бяха връчени студентските награди от конкурса на Баумит. Седем най-добре представили се в конкурса студенти ще се борят за стипендианти на фирмата.

През месец ноември 2012 г. в УАСГ – гр. София бе обявен конкурс за разработване на курсов проект на тема “Топлоизолация на сгради” за студенти III курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра  “Строителни материали и изолации”. Целта на конкурса е студентите да бъдат поставени в условия, близки до практиката и да участват в разработването на реални проекти.

Желаещите да участват в състезанието изготвяха проекта през целия зимен семестър на учебната 2012/2013 година. От Баумит България ЕООД им бяха предоставени  всички необходими технически данни за топлоизолационни системи “Баумит”, а за конкретните решения на зададените им проекти те получиха консултации от преподавателите от катедрата в УАСГ.

След подробно разглеждане на представените проекти и оценките на преподавателите от УАСГ,  комисията от Баумит България взе решение да раздаде парични награди на стойност 1 750 лв.

Топлоизолация на сгради

С грамота за професионално овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 150 лв. се награждават следните студенти:

Кремена Хаджипасева – ІІІ курс, 11 група
Пламена Петкова – ІІІ курс, 10 група
Венцислав Тепелиев – ІІІ курс, 7 група
Дияна Димитрова – ІІІ курс, 6 група
Деница Денева – ІІІ курс, 10 група
Светослав Стоименов – ІІІ курс, 9 група
Стоян Пенев – ІІІ курс, 11 група

Строителни изолации

С грамота за добре  овладeни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 100 лв. се награждават следните студенти:

Ники Колешански – ІІІ курс, 3 група
Грета Павлова – ІІІ курс, 1 група
Константина Маринска – ІІІ курс, 1 група
Гергана Стойнева – ІІІ курс, 3 група
Петя Дамянова – ІІІ курс, 9 група
Моника Георгиева – ІІІ курс, 4 група

Поощрителна награда в размер на 50 лв. се присъди на:

Ивелина Глухчова – ІІІ курс, 6 група
Елис Милкова – ІІІ курс, 6 група

Наградите бяха връчени от инж. Надя Начева – Маркетинг директор и д-р инж. Красимир Делов – Главен технолог на Баумит България на традиционно тържество пред преподавателите от катедра „Строителни материали и изолации“.

системни решения

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: