pixel

МС апортира имоти в капитала на София Тех Парк ЕАД

министерски съвет

Източник: vestnikstroitel.bg

Имоти в столицата са апортирани в капитала на София Тех Парк ЕАД. Те са отнети от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда, а статутът им е  променен от публична в частна държавна собственост.

Теренът е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. В него ще започне изграждането на първия научно-технологичен парк в страната.

Целта на „София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите и високите технологии в сферата на информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелената енергия, като ще подпомага създаването на партньорства и инициирането на съвместни проекти между бизнеса и науката. Паркът ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области, обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на науката и високите технологии и др.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: