pixel

Модулно строителство на мостове в тестова фаза

HeidelbergCement

Реконструирането или изграждането на мостови съоръжения обичайно е свързвано с проблеми като задръствания, поради затваряне или отбиване на пътя. Поради тези неудобства текущо в Германия се тества нов подход – модулни, сглобяеми части за изграждане на мостове от компанията HeidelbergCement.

HeidelbergCement

Целта е да се намалят дните за блокиране на трафика чрез сглобяема конструкция. Дали това е по-ефективно и доколко е възможно прилагането, в момента се проучва в Германия като част от пилотен проект с изграждането на две мостови конструкции.

HeidelbergCement

Над конвенционално произведената основа, бетонните компоненти на съоръжението, опорите и страните са сглобяеми. Веднага след приключване на производството на модулните части, старите мостове се разрушават iи паралелно се поставят новите основи, което дава възможност за значително намаляване на блокираните дни.

HeidelbergCement

Към бетона за подобно приложение обаче има изключителни изсквания по отношение на рецептата. Така той трябва да има клас на якост C60/75, което е доста необичайно за конвенционалните модулни елементи от бетон. От една страна, не трябва да се отделя твърде много топлина по време на процеса на втвърдяване, а от друга страна, желаната сила на якост трябва да бъде достигната след два дни. Така специалните изисквания към материала налагат и строг контрол на качеството. Като част от този качествен контрол, са взети проби от всички доставени модули, които потвърждават еднородността на цимента.

За повече информация: HeidelbergCement

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: