pixel

КСБ призова за спазване правилата за безопасни условия на труд

stroitelsvo

Необходимо е да бъдат предприети извънредни мерки за засилване на контрола върху всички фази на строителния процес, върху спазването на инструкциите и правилата за безопасни и здравословни условия на труд са категорични от Камарата на строителите в България (КСБ). Изявлението е породено от зачестилите груби нарушения на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на строителните площадки, като някои от тях завършват с фатални последици.

От Камарата също така наблюдават увеличаване на сигналите за наемане на фирми за изпълнение на строително-монтажни работи, които не са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), съобщават fakti.bg. „Това е грубо нарушение на Закона за Камарата на строителите и Закона за устройство на територията. Вписването на фирмите в ЦПРС гарантира покриването на минимални професионални изисквания при изпълнение на СМР, като наличието на необходимите специалисти – технически ръководители, отговорници по здравословни и безопасни условия на труд със съответните квалификации, както и на работници, наети по трудови договори”, обясняват от КСБ. От там считат за наложително държавните органи, възложителите на обществени поръчки, надзорните и контролните органи, структурите на Камарата да обединят своите действия към категоричното спазване на нормативните документи.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: