Край Межда на концесия ще бъдат добивани строителни материали

contsesia

Правителството предостави на „ИНМАТ“ ООД концесия за добив на строителни материали – метапсамити, от находище „Долината“, което се намира край с. Межда в област Ямбол. За 35-годишния срок на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2,5 млн. лв. без ДДС, като половината от тях ще бъдат превеждани по бюджета на община „Тунджа”. Предвижданите от дружеството инвестиции за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 1 430 120 лв. За изпълнение на мероприятия по опазване на околната среда са заложени 180 хил. лв.

Министерският съвет разреши да се прехвърлят права и задължения и да се удължи с две години срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок Провадия“. Титуляри на разрешението са три дружества. Две от тях – „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” и „Джей Кей Екс България Лимитид” прехвърлят изцяло правата и задълженията си на другия титуляр – „Овергаз Инк.” АД. Извършването на търсещо-проучвателните работи е съобразено с приетата от парламента забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт.

Право да прехвърли изцяло правата и задълженията си по предоставена концесия за добив на строителни материали от находище „Крачола“ получи „Пътна компания” АД. Дружеството, което ще продължи изпълнението на договора при досегашните условия, е „Фар” АД.

Одобрен бе и проект на разрешение за проучване на строителни материали, което министърът на икономиката и енергетиката да издаде на „Стал 20 Роман” АД. За срок от шест месеца дружеството ще изследва възможностите за добив в площта „Черни дол” край с. Хубавене, община Роман. Планираните инвестиции в разработването на кариерата са за над 39 хил. лв. В екомероприятия ще бъдат вложени 3000 лв.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: