pixel

Комуникация на строителната площадка: какво помага да се избегнат скъпи недоразумения

Symterra

SymTerra, платформа за комуникация на строителната площадка, позволява лесен, бърз и интуитивен обмен на информация между отделните професии. Nemetschek Group инвестира в британски стартъп.

Повече от 30% от разходите за строителство са пряко свързани с преработка и забавяния, причинени от неправилна комуникация на строителната площадка. Платформата за комуникация на строителната площадка на SymTerra позволява лесен, бърз и интуитивен обмен на информация между различните професии в проекта. По този начин строителите, изпълнителите и подизпълнителите могат да документират работните етапи с изображения и видеоклипове, да правят кръстосани препратки между активите и дейностите и да споделят информация незабавно с всички, които са им необходими.

Nemetschek Group, доставчик на софтуер за AEC/O и медийната и развлекателната индустрия, инвестира в британския стартъп SymTerra. Инвестицията в платформата за комуникация на строителната площадка подчертава стратегията на Nemetschek Group за стимулиране на цифровизацията и ефективността в строителната индустрия.

Комуникация на строителната площадка без силози за данни

Екипът на основателите идва от строителния бранш SymTerra се фокусира върху подобряването на една от основните слабости на всички строителни обекти – лошата комуникация. За разлика от съществуващите софтуери, в които информацията се съхранява в силози, SymTerra дава възможност на екипите на сайта да комуникират и споделят актуализации ефективно чрез гъвкави цени и потребителски разрешения, които отразяват действителния работен процес. Потребителите помогнаха на SymTerra да се превърне в инструмент, който екипите на сайтовете обичат да използват.

Неправилното общуване в строителството е причина за загуби в размер на 280 милиарда долара в световен мащаб. Иновативното решение на SymTerra има за цел да избегне тези ненужни разходи. Сега от инвеститора Nemetschek Group очакват по-тясно сътрудничество с този екип. Техният глобален отпечатък може да помогне на SymTerra да направи решението достъпно за голям брой клиенти от женски пол, което ще направи индустрията по-ефективна и продуктивна.

Инвестицията в SymTerra се вписва идеално в стратегията на Nemetschek Group за стимулиране на иновациите и цифровизацията по цялата верига на стойността в строителството. Паричната инжекция от няколко инвеститори ще позволи на SymTerra да увеличи значително екипа си и да разшири функционалността на решениято, за да направи платформата достъпна за цялата верига на дейностите и средствата за тях.

Symterra

Проектът за гара Ливърпул стрийт: доклади в реално време и актуализации на живо за повече от 500 планирани дейности

Използването на SymTerra в проекта Ливърпул стрийт позволи на екипа на проекта в MTREL, оператора на лондонската железопътна линия MTR Elizabeth, да работи с отчети в реално време и да получава актуализации в реално време от обекта за повече от 500 планирани дейности по време на критичното 10-дневно затваряне по време на Великден. Проектът за разширяване и обновяване на перона на лондонската гара Ливърпул Стрийт включваше инсталирането на нов железопътен прелез, разширяване на перона, подобряване на осветлението и обновяване на сигнализацията.

Постига се актуализиране на почасовия напредък в реално време, да се установи всяка промяна в мрежовия инженеринг и ефективно да се коригира последователността на дейностите или да се преразпределят ресурсите с гаранция за навременното им завършване. Приложението даде изчерпателен преглед на случващото се на обекта и позволи надеждно да се информира за напредъка на заинтересованите страни.

Инвестицията в SymTerra е първата за Nemetschek Group в британски стартъп и е продължение на стратегията ѝ за подкрепа на млади и иновативни жени предприемачи, които да оформят бъдещия пазар на AEC/O и да стимулират иновациите. За това свидетелстват и неотдавнашните съобщения за инвестиции в стартиращите предприятия Imerso, Reconstruct и Sablono.

Снимки: Symterra

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: