pixel

Китай, Япония, Индия и Австралия ще са водещи в развитието на фотоволтаична енергия

fotovoltaichni

„Световният пазар на слънчева енергия се радва на различни схеми за стимулиране – под формата на зелени сертификати за енергийна ефективност, преференциални тарифи за изкупуване на соларната енергия, субсидии и данъчни облекчения за използване на възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия. Тези схеми за стимулиране обаче продължават да са много разнородни. Поради това степента на навлизане на соларните фотоволтаични системи варира в много широки граници, в зависимост от местните и регионални политики.“ Това е част от изводите от анализ и прогноза за развитието на фотоволтаичния сектор до 2020 г., направена от Frost & Sullivan.

От географска гледна точка Китай, Япония, Индия и Австралия ще са водещи в развитието на фотоволтаиката в азиатско-тихоокеанслия регион. Те ще съставляват 46% от годишното търсене през 2014 година. До 2020 г. Германия, Франция Испания, Италия и Обединеното кралство ще имат инсталирани 75 GW фотоволтаичен капацитет.

Frost & Sullivan коментират, че правителствените политики за насърчаване на соларната енергия трябва да бъдат изчистени и да са стабилни, така че „разработчици, инвеститори и клиенти не се подвеждат и да могат да направят правилни инвестиционни решения.“

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: