Карта на дюните ще има до края на 2014-а

zakon

Специализираните карти по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) ще бъдат готови до края на 2014 г. Тогава изтича крайният срок, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) трябва да бъде готова и с определянето на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ по Черноморското крайбрежие, съобщи пресцентърът на Министерството на инвестиционното проектиране.

Това означава, че приоритетно ще бъде създадена кадастрална карта на 29 населени места в областите Добрич, Варна и Бургас.

В момента землищата на Несебър, Черноморец, Созопол, Приморско, Китен, Лозенец, Резово, Шабла, Крапец и Кранево имат кадастрални карти, регистри и специализирани карти на всички дюни, разположени извън морските плажове. Такива специализирани карти има и за плажовете и дюните на 5 села от област Варна.

АГКК работи по създаването на специализирани карти и регистри на останалите обекти по крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, попадащи в землищата на селата Дуранкулак и Ваклино, община Шабла, област Добрич.

Заснемането на дюните по Черноморското крайбрежие и отразяването им в кадастралните карти на плажовете започна миналата година. По данни на екоминистерството общата площ на тези природни забележителности е 1120 хектара. От тях 995 ха попадат в зони по Натура 2000.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: