pixel

Слаб интерес към евросанирането във Варна

sanirane

До момента няма жилищна кооперация във Варна и региона, която да е сключила договор за реновиране по програма „Енергийно обновяване на българските домове“.Нещо повече, интересът към проекта за саниране на блокове в региона намалява все повече. Това заяви пред Дарик управителят на Областния информационен център инж. Викория Николова.

От началото на проведените информационни кампании подадените заявления към проектния мениджър за финансиране по програмата са едва 22. В дирекцията за „Обновяване на жилищните сгради“ са получени 18 заявления. От тях едва 5 са одобрени, 6 са отхвърлени без да са върнати за преразглеждане, а 7 все още чакат отговор.

До края на 2015 г. България трябва да усвои отпуснатите пари по европейската програма. Ако това не се случи, страната ни ще загуби финансирането по проекта. Програмата у нас стартира през 2012 г.

По думите на Николова в началото, когато са се провеждали информационните кампании, интересът е бил сериозен. Идва ли са домоуправители и представители на съкооператорите и са разпитвали за програмата.

„Дали заради немалкото документация, липсата на съгласие на всички живеещи в блока, или поради друго, в момента много малко хора проявяват интерес към програмата за енергийно обновяване. Независимо че фондът вече поема 75% от разходите и са намалени първоначалната вноска и лихвата по кредита, който теглят семействата, които нямат финансова възможност“, каза инж. Николова.

Според нея съвсем спокойно за две седмици може да се съберат необходимите данни на дадения блок и да се кандидатства.

Процедурата за подаване на документите е разделена на две части. Първо се изпраща заявление за интерес и подкрепа, след което проектният мениджър разглежда цялата документация на блока, включително описаната жилищна площ, и я изпраща на дирекция „Обновяване на жилищните сгради“.

Ако кооперацията бъде одобрена, следва подизпълнителят да подготви индикативен бюджет.

Нужно е блокът да е в режим на етажна собственост, да е предназначен за постоянно обитаване и най-малко 60% от разгърнатата застроена площ на сградата да се заема от жилища. Проектирането на зданието да е започнало преди 26 април 1999 г. и след провеждане на обследване, да се докаже, че блокът е конструктивно устойчив.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: