pixel

Архитектурен фестивал София 2015

arhitectura

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, съвместно със Съюз на архитектите в България, ви кани на поредица от събития по повод Деня на София на 17 септември и Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015.

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда.

Основна цел на фестивала е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални теми от архитектурата и града.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: