Юбелейна конференция – „Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата

kiip

По повод честванията на 10-годишния юбилей от учредяването на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), ръководството на КИИП със съдействието на БИС ТК 101 „Устойчиво строителство”, организират конференция с международно участие на тема:

Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата

под патронажа на арх. Иван Данов, Министър на Инвестиционното Проектиране и г-жа Десислава Терзиева, Министър на Регионалното Развитие 28 март 2014, 10 часа, зала Европа, парк хотел Москва, гр. София, ул. Незабравка 25

Подиум дискусия

Напредък и бариери пред устойчивото строителство. Устойчиво строителство и зелени обществени поръчки

Модератор: инж. Димитър Начев, Председател на ТК 101 “Устойчиво строителство” БИС
арх. Иван Данов, Министър на Инвестиционното Проектиране
арх. Петър Диков, главен архитект на София
арх.Владимир Дамянов, председател КАБ
инж. Василис Економопулос, президент на Европейски Съвет на Строителните Инженери

(ЕССЕ) 2008-2010, съветник на президента на Световен съвет на инженерните организации (WFEO)
арх. Георги Коларов, Президент на Български съвет за устойчиво строителство
инж. Йозеф Робъл,Президент на Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) /2009-2012/,Генерален Секретар на ЕСЕС  /2006-2009/, Австрия
инж. Мирко Орешкович,Президент на ЕСЕС /2006-2009/, Хърватия
инж. Драгослав Шумарац,  Вицепшрезидент на ЕСЕС,Президент на Общото събрание на Сръбската Камара на инженерите, Сърбия
инж. Стефан Кинарев, Председател на УС на КИИП

kiip

Пленарни доклади

Устойчиво строителство – немски законодателни практики и сертифициране
дипл. инж. Андреас Ритц, архитект ВДВ, Федерален Институт по Строителство

Европейски и национални политики за устойчиво развитие и устойчиво строителство
инж. Виолета Ангелиева, директор на дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство”, МИП

ТК 101 „Устойчиво строителство” – Стандарти за по-добър живот  и съхранение на природата

инж. Димитър Начев, председател на ТК 101 „Устойчиво строителство
инж. Мария Стефанова, представител на КИИП в ТК 101

Разработване на система за енергиен мениджмънт на базата на ISO50001: 2011
инж. Христос Ефтивулу, Министерство на съобщенията и строителството на Кипър,
Председател на  Техническа Камара на Кипър  /2005-2011/

Ролята на Инженерите за Енергийната Ефективност на Сгради
Проф. д-р .инж. Драгослав Шумарац
Вицепрезидент на ЕСЕС
Председател на Общото събрание на Камара на инженерите на Сърбия

Тенденции и Ииновации при Сглобяма Сградна Обвивка
инж. Людмила Копривец, Trimo OOD, Словения
инж. Кротомир Ремец, Президент на ЕСЕС

Обучение на Строителните Инженери за Устойчиво Строителство
д-р инж. Кулдиип Вирди, професор по строително инаженерство, Университет Арус, Дания

Устойчивото Строителство – OPEN HOUSE методологията като единна европейска ситема за оценка
д-р инж. арх. Страхина Тръпевски, Университет св. Кирил и Методи, Скопие;  Факултет за бизнес икономика – Македония; Председател на Камара на оправомощените архитекти и инженери на Македония, мандат 2008-2012

ZEB1: Нулево енергийна офис сграда, Индустриални зони Божурище
арх. Димитър Паскалев, Институт за Нулево Енергийни Сгради

Екологична декларация за продуктите
инж. Антонина Андреева, Технически директор на Винербергер, България

Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа. Рециклиране на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване. Превръщане на отпадъците в ресурси
доц. инж.Румяна Захариева, Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

kiip

За информация и записвания: kiip.bg

Винербергер

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 200 завода в 30 държави. Основана през 1819 г. във Виена, компанията се търгува на Виенската фондова борса още от 1869 г. През 1986 г. компанията започва своята динамична експанзия, която е фокусирана върху строителните материали. Това превръща Винербергер от местен австрийски производител на тухли в най-големият в света производител на тухли в рамките само на няколко години. Придобиването на Тондах (Tondach) успешно допълва решенията за жилищно строителство чрез керамични керемиди и аксесоари за цялостни покривни системи. Придобиването на Земелрок Щайн Унд Дизайн (Semmelrock Stein & Design) разгръща портфолиото на групата Винербергер по отношение на решенията за ландшафтната архитектура чрез палитрата си от керамични и бетонни настилки. Придобиването на Пайплайф (Pipelife) - пластмасови тръбни системи - не само бележи стратегически етап в разширяването на основната дейност, но също така и намаляването на зависимостта на групата от силно циклични периоди в новото жилищно строителство.

Прочетете също: