pixel

Какво ще стане със старите сгради

stari-sgradi

Всеки ден минавате поне през 3 сгради, за които си казвате „колко са стари и защо не се разрушат”. Причината да не се разрушат е, в повечето случаи виждате сграда, която е архитектурен паметник на културата. Една такава е например тази, в която се помещаваше Нотариата, на бул. „Патриарх Евтимий” в центъра на София допреди няколко години. Друга е Богословския факултет на пл. “Света Неделя”.

Преди дни Народното събрание прие на първо четене поправки в Закона за културното наследство, с които се позволява заобикаляне на Институтът за недвижимо културно наследство при вземането на решения за намеса относно паметниците на културата, а именно, че оценката може да се направи и от щатни експерти към общините, съобщават fakti.bg.

„Предложената редакция изглежда прибързана и предложенията за промени – не добре обмислени и взети без необходимият експертен и обществен дебат по темата и няма да могат да доведат до декларираните цели”, коментира Мария Ачкова, кмет на столичния район „Средец”. „Не става ясно за кои точно общини, нито как ще се назначават експертите, какъв ще бъде техният капацитет и най-важното – какви ще бъдат техните отговорности. Това са служители, които са назначени от кмета на съответната община и са до голяма степен зависими от неговата воля, което може да доведе до конфликт на интереси. За да се гарантира необходимата грижа за опазване на културно-историческо наследство, е необходимо експертите да бъдат независими”, допълва кметът на община „Средец”.

Към момента регистрите на обектите „Недвижима културна ценност с национално и местно значение” не са актуализирани и дигитализирани. Също така са включени обекти, които нямат качества за това, а други, които имат, не попадат в обхвата на защита. „И до ден днешен са включени като паметници на културното наследство нелегални квартири на партизани, или нелегални печатници на комунистическата партия. Липсват цялостни концепции за организиране на защита на групови паметници на културата – така наречените “режими на опазване на недвижимото културно наследство”, допълва Ачкова.

На територията на район “Средец” има много сгради, които са паметници на културата и състоянието им буди тревога. Кметът на района е сезирал компетентните органи за състоянието на сградата на бул.“Патриарх Евтимий” 7, сградата на бившият нотариат – бул. “Патриарх Евтимий” 2, сградата на Богословския факултет на пл. “Света Неделя” 17, която също има конструктивни проблеми. Имам информация, че  са взети мерки за налагане на санкции на собствениците на Къщата на Фингов, на ул.“Шипка” 38 и за къщата-музей на Яворов на ул. “Раковски” 136.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: