Как правилно да хидроизолираме ВиК елементите в банята със серията Хидрозол®

marisan-waterproofing

ВиК елементите и връзките с отводнителните съоръжения в една баня обикновено заемат по-малко от 1% от нейната площ. Въпреки това, те са в центъра на най-честите и сериозни проблеми, произлизащи от течове в банята. Неприятните последици често не засягат само въпросното помещение, а се разпростират в съседни такива, създаващи допълнителни проблеми. За да се избегнат всички тези главоболия, е наложително да се подхожда с особено внимание към хидроизолацията на сифони, тръби, изходи за ВиК елементи и други зони с концентрация на вода и остатъчна влага. Със серията Хидрозол® на Марисан това е много лесно.

Колко уязвими са участъците около ВиК елементите всъщност?

Банята се намира в постоянен контакт с течаща вода. Върху покритията в нея оказва влияние и остатъчната влага, честата липса или оскъдното проветрение, агресивните почистващи препарати и др. Поради тази причина, баните обикновено са най-сериозно натоварените помещения в дома.

Не всички участъци в баните обаче са изложени на еднакъв риск от проникване на влага. Причината за това е характерното свойство на водата да си проправя път през участъците с най-малко съпротивление. Иначе казано – всяка пора или пукнатина в покритието, без значение дали става въпрос за фугите между плочките или хидроизолационния слой под тях, е потенциална „пробойна“ за безпроблемното функциониране на банята.

Поради всички тези фактори най-рисковите участъци в една баня са връзките със сифона, тръбите, аксесоарите, ъглите, както и свързващите фуги между стените и пода. Именно в тези зони най-често се образуват пукнатини, които с течение на времето започват да пропускат влага.

Последствия от неправилната хидроизолация на ВиК елементите в банята

Течовете от банята обикновено са особено трудни за идентифициране. Най-често разбираме за тях по последствията не в самото помещение, а в площите в съседство.  Поради тази причина, те не трябва да се разглеждат като изолиран проблем, тъй като с течение на времето могат да обхванат всички помещения в дома, а много често да имат проявление и в цялата сграда.

Последствията, произлизащи от един подобен проблем, имат много проявления. Такива са:
оцветяване и поява на петна – помещенията в дома и тези в съседство могат да изгубят своя естетически вид и здравословната си жизнена среда и комфорт;
– подкожушване, отлепване или компрометиране на финишните покрития (боя, тапети, керамични облицовки, паркет) в съседните помещения – това могат да са коридорите и антретата в съседство, таванът на банята на съседа под нас и т.н.;
– миризма на влага и развитие на вредни микроорганизми;
– нужда от премахване на облицовката и покритията в банята до откриване на първоизточника на теча;
– невъзможност за адекватна експлоатация на банята – едно от най-важните помещения в дома;
– нужда от скъпоструващи ремонти не само у дома, но в редица случаи в жилищни сгради и при имотите в съседство, в случай, че те също са засегнати;
– утежняване на бюджета, а при невъзможност за бързо отреагиране и отстраняване на проблема, може да се достигне и до съдебни спорове със съседи.

Последната точка е от изключителна важност тъй като, в случай, че проблемът не се отстрани навреме и влагата продължи да навлиза в конструкцията, тя може да засегне и няколко апартамента или помещения в съседство.

marisan-waterproofing

Едно такова развитие на проблема може да доведе след себе си и далеч по-сериозни последствия като например: влошаване на якостните и експлоатационни показатели на строителните материали и елементи в конструкцията, корозия на метални елементи и др. Никой не иска внимателно подбраните плочки в банята, красивите ламперия или тапети в коридора да пострадат, поради дребно невнимание към детайла при хидроизолацията на тръбите в банята.

marisan-waterproofing

За какво трябва да внимаваме?

Най-лесният начин да не се стига до подобен проблем е да запомним едно важно правило – керамичната облицовка сама по себе си не може да стопира разпространението на влагата в конструкцията. Колкото и ясно да е на пръв поглед, истината е, че и до днес този често срещан мит заблуждава потребителите.

Дори и най-скъпите лепила за плочки или фугиращи смеси не могат да се противопоставят на агресивното влияние на водата. Причината е, че те не са проектирани с тази функция.

И докато при балкони негативните последици от липсата на хидроизолация често могат да не се проявяват в такива мащаби, фактът, че баните се намират в постоянен контакт с течаща вода, прави нейното наличие задължително.

Но това не е всичко. Само по себе си наличието на хидроизолация не е достатъчна гаранция за предотвратяване на бъдещи проблеми с течове. Ключът се корени в начина на нейното полагане и внимателното изпълнение на най-критичните участъци в помещението, а именно – изходите за ВиК елементите, ъглите и всички вертикални, хоризонтални и ъглови фуги. В тези зони обикновено се срещат две или повече равнини като в тях са концентрирани големи напрежения, водещи до напуквания.

Правилното полагане на малък детайл като хидроизолационния маншет може да бъде разликата между безпроблемно функционираща баня и нуждата от скъпоструващ ремонт.

На примера по-долу се забелязва как в първия случай, маншетът не уплътнява около извода. На практика няма никакъв смисъл от неговото наличие, тъй като по начина, по който е положен, не изпълнява никаква функция и критичните участъци около тръбите остават изцяло незащитени.

На втория пример се забелязва как хидроизолационният маншет плътно застъпва всеки един от изводите така, че да не позволява проникването на вода около него.

marisan-waterproofing

Много често изводите за тръбите не са добре уплътнени, както на примера по-долу. В такъв случай е въпрос на време водата да проникне в конструкцията и да създаде допълнителни проблеми.

Често се случва въпросното уплътнение около изводите да се прави само със санитарен силикон. След това се монтират розетките за ВиК елементите и потенциалната „пробойна“ остава скрита под тях. Това означава, че скоро ще възникне проблем в уплътнението, вследствие на стареенето на силикона. Тъй като участъкът е скрит и не може да се инспектира без премахване на розетките, то течът най-често се адресира впоследствие, вместо превантивно.

marisan-waterproofing

Практиката показва, че в повечето случаи няма разлика между неправилно положената хидроизолация и цялостната ѝ липса, освен изразходването на средства за материали.

Поради тази причина, внимателният подход към защитата на ВиК елементите и критичните участъци в банята е от особена важност.

Три принципа за правилна защита на критичните участъци в банята

За да гарантираме безпроблемното функциониране на банята и да редуцираме рисковете от възникване на течове, е важно да спазваме няколко важни принципа:

Защита на ВиК елементи, фуги и ъгли с подходящи хидроизолационни аксесоари;

Връзките с отводнителните и канализационни съоръжения и тръбопроводите трябва задължително да бъдат правилно уплътнени с хидроизолационни маншети. Всички ъглови фуги трябва да бъдат уплътнени с еластична хидроизолационна лента както във вертикала, така и в хоризонтала. В ъглите тя трябва да стъпва върху специално положени ъглови елементи.

marisan-waterproofing

Предварителна подготовка на хидроизолационните аксесоари

За да се улесни процеса на работа, се препоръчва мерките за маншетите да се вземат предварително на база на изводите в помещението. Така може спокойно да се разчертаят местата за нужните прорези в аксесоарите и да се провери дали те адекватно уплътняват участъците около изводите. В противен случай се рискува бързане, неправилно оразмеряване и изрязване на аксесоарите в процеса на работа, увреждане пригодността на маншетите и лентите и др.

Избор на подходяща висококачествена хидроизолация

Инвестицията в качествена хидроизолация трябва да се разглежда като застраховка срещу бъдещи разходи за ремонти. Една добре изпълнена баня би следвало да гарантира надеждна експлоатация в рамките на 15 или дори над 20 години. В случаи, при които се прави компромис с хидроизолацията обаче, този срок може да бъде съкратен значително. Проблемът с течовете може да се прояви още в рамките на първата година, докарвайки след себе си нуждата от скъпоструващ и трудоемък ремонт.

А никой не иска да реновира чисто новата си баня, само поради избор на некачествено хидроизолационно покритие или неправилното му полагане.

Портфолиото на Марисан предлага разнообразие от висококачествени решения за защита на банята от влага. От еднокомпонентни течни мембрани като Хидрозол® Flex Gum 1-K до двукомпонентни хидроизолационни шламове като Хидрозол® Flex Pro 2-K – решенията в гамата предлагат надеждни, силно еластични и дълготрайни покрития.

marisan-waterproofing

Решението при липса или неправилно полагане на хидроизолация и произлизащите вследствие на това негативни последици, често е само едно – цялостно премахване на облицовката, подготовка на основата, нанасяне на хидроизолационен слой и полагане на нова облицовка.

В допълнение към това трябва да се добавят и материалите, нужни за ремонт на помещенията, разположени в съседство под проблемната баня, в случай, че влагата е нанесла поражения и там. Така първоначалното планиране и спестяването на средства се оказва далеч по-скъпа „инвестиция“, съпроводена с дискомфорт и разход на време и ресурси.

marisan-waterproofing

Именно поради това, качественото хидроизолиране е един от основните и задължителни методи за защита на целия дом. А ключът към него се крие във вниманието към детайла.

Правилните методи за изпълнение на системата са показани в следния видео инструктаж:

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: