Хидрозол® Hydro Roof – мазана хидроизолация за професионална защита и ремонт на плоски и наклонени покриви

Hydro Roof

Проектите за изпълнение на покривна хидроизолация са едни от най-специфичните и предизвикателни строително-ремонтни дейности. Това се дължи на множеството критични точки в конструкцията, налагащи нуждата от специален и внимателен подход. Такива биват преходите към бордове и участъците, в които геометрията на покрива се изменя, ъглите, фугите, връзките с техника и елементи от различни системи, разположени на покрива (отводнителни, вентилационни и т.н.) и ред други.

Под влияние на сериозните агресори и съпътстващите рискове, на които покривните конструкции трябва да устояват ежедневно (в т.ч. замръзване и размразяване, линейни разширения, експлоатационна натовареност, валежи, UV-лъчи, стареене и т.н.), пробойните в хидроизолационния слой обикновено се появяват именно в тези участъци.

Hydro Roof

Поради това, днес често се изправяме пред нуждата да ремонтираме или да изпълним изцяло хидроизолационното покритие на дадена сграда, с цел да съхраним нейната конструкция напред във времето. Ако доскоро ремонтът на един покрив бе свързан със сериозни разходи и усилия, то днес нещата стоят по коренно различен начин.

Хидрозол® Hydro Roof – хидроизолационна паста за ремонт на стари и изпълнение на нови хидроизолации

Хибридната паста, изградена на база синтетични смоли, се характеризира със своята особена еластичност и дълготрайна устойчивост на UV-лъчи. Продуктът предоставя на изпълнителите лесен, бърз и особено надежден начин за изграждане на нови и ремонт на съществуващи хидроизолации.

Hydro Roof

Полагането на Хидрозол® Hydro Roof е перфектното решение за тераси, плоски и наклонени покриви, тъй като гарантира формирането на гладък, непроницаем хидроизолационен филм, способен да устоява на постоянното агресивно влияние на водата и слънчевите лъчения.

Хидрозол® Hydro Roof намира приложение при всякакъв тип покривни конструкции, между които компрометирани битумни покрития, нови и стари полиуретанови хидроизолации, циментови, бетонови и вароциментови основи, керамични, каменни и дървени покрития, ламаринени и метални покриви и т.н.

Продуктът гарантира професионалното решение на множество проблеми, типични за защитата на плоските и наклонени покривни конструкции. Работата с продукта е сигурна възможност за гарантиране на следните възлови хидроизолационни свойства и функции:

100% защита от проникване на влага в конструкцията

Течовете в таванските и помещенията в съседство се дължат на тоталната липса, некачествено изпълнена или компрометирана хидроизолация.

След изсъхване Хидрозол® Hydro Roof образува гладък филм, плътно покриващ всички капилярни напуквания и гарантиращ пълна защита от проникване на вода и влага. Нанесеното хидроизолационно покритие устоява успешно и на негативното влияние от наличието на застояла вода.

Това е от особено значение, тъй като дори и дренажната система на покрива да не работи достатъчно ефективно, образуваният от Хидрозол® Hydro Roof хидроизолационен филм, ще изкорени риска от проникване на влага и последващите от нея, негативни последици.

Покривите, изпълнени с Хидрозол® Hydro Roof, стават устойчиви на различни типове водно разпространение, между които – обилни валежи, топящи се снегове, застояла вода (“ponding” ефект), просмукваща се влага и др.

Hydro Roof

Силноеластичен слой, устойчив на температури от -30°C до +80°C

Благодарение на изпитаните си свойства, Хидрозол® Hydro Roof се препоръчва още и за хидроизолиране на навеси, козирки, веранди и др., както и за защита на климатични въздуховоди, вентилационни елементи, капандури и др. от проникване на вода и влага. Характерно за този тип конструкции и елементи, както и за ламаринените и метални покриви е, че при продължително слънцегреене, те могат да се нагреят до много високи температури. Резултатът от това обикновено са линейни движения в основата. Именно те често се явяват непреодолим тест за някои хидроизолационни системи тъй като водят до тяхното напукване и по-бързо износване.

Благодарение на своята формула, хибридното, високо еластично хидроизолационно покритие, образувано от Хидрозол® Hydro Roof, успява да противоустои на всички тези агресори и да гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на покривните площи. Професионалната формула на продукта го прави неподатлив на екстремни температурни изменения (от -30°C до +80°C), типични за покривните площи.

Освен преодоляването на пукнатини в основата с размери до 2 мм, високата еластичност на продукта служи като гаранция за неговата изпитана резистентност срещу възникващи вибрации и структурни напрежения в основата. Именно благодарение на разтегливостта на мембраната, хидроизолационният слой остава здрав и стабилен за дълъг период от време.

Слоят постиган с Хидрозол® Hydro Roof, е устойчив и на умерен пешеходен трафик, което допълнително допринася за перфектното му поведение при приложение върху тераси и плоски покриви. Благодарение на значителната устойчивост на замърсяване и наслояване на механични частици от външната среда, хидроизолационният филм запазва искрящо белия си цвят за особено дълъг период от време.

Високо светлоотражение и чувствително редуциране на температурата в подпокривните помещения

Освен професионалните хидроизолационни свойства, Хидрозол® Hydro Roof притежава и свойството да отразява до 88% от слънчевите лъчи, попаднали по повърхността на защитния филм. Благодарение на това, нагряването на повърхността се редуцира с близо 40%, което води и до спадане на температурата в подпокривното помещение с до 5°C.

Резултатът от всичко това е сериозна икономия на топлинна енергия за охлаждане на помещенията през горещите летни месеци. В допълнение, работата с Хидрозол® Hydro Roof има значителен еко-съобразен ефект. Благодарение на чувствителното редуциране на емисиите CO2, излъчвани в атмосферата, се подсигурява и елиминирането на т. нар. „urban heat island“ (явление, типично за градската среда, при което урбанистичните зони са с далеч по-висока температура, в сравнение с извънградските такива, дължащо се на човешката дейност).

Hydro Roof

Надежден и дълготраен начин за ремонт на стари покриви

Ремонтите на стари покриви обикновено са особено трудоемки. Те изискват преди всичко локализирането на източникът на проблема, отстраняването му, инспекция на съществуващото покритие, цялостното му или частично премахване, избор на подходяща система, полагането на нов хидроизолационен слой и т.н.

Работата с Хидрозол® Hydro Roof съкръщава този процес на половина, тъй като продуктът е приложим при всякакви типове конструкции. Така, старият ламаринен или дървен покрив може да бъде защитен лесно и безпроблемно, само в рамките на няколко часа. Същото се отнася и за полиуретановите хидроизолации и компрометирани битумни мембрани с посипка (при тях основата трябва да бъде предварително загрята до 20°C). След полагане, хибридната паста гарантира значителното забавяне на тяхното стареене, а благодарение на термо защитата, която осигурява, се предотвратява риска от изтичане на  разтопен битум от мембраната, вследствие на високите температури.

Hydro Roof

Хидроизолационната паста е подходяща за ремонт дори и на покривни конструкции с керамични или други типове покрития.

Лесно и бързо нанасяне

Еднокомпонентният състав на хидроизолационната паста значително улеснява нейното равномерно нанасяне. Така, изпълнението на ремонтните процеси става далеч по-бързо, лесно и безпроблемно.

Тиксотропният вискозитет на продукта позволява бързото сгъстяване на пастата до еластична и водоустойчива мембрана с екстремна здравина. Това позволява лесното нанасяне с маламашка, четка или валяк върху повърхности с всякаква форма – от хоризонтални, вертикални и наклонени, до основи със сложна геометрия. След полагане, хидроизолационното покритие изсъхва бързо и без да лепне.

Hydro Roof

Хидрозол® Hydro Roof се нанася директно върху здрава и стабилна основа без нужда от сериозна предварителна подготовка.

Ефективно решение за хидроизолиране и ремонт на всеки покрив

Работата с Хидрозол® Hydro Roof гарантира перфектната, дълготрайна защита на плоските и наклонени покриви, както и на покривните конструкции със сложна геометрия.

Професионалните свойства на хибридната хидроизолационна паста подсигуряват сигурното стопиране на влагата, както и устойчивост на екстремни атмосферни влияния, съхранявайки защитния филм напред във времето. Без значение дали става въпрос за ремонт на стари битумни хидроизолации или първичната защита на покривни площи, Хидрозол® Hydro Roof се явява перфектното решение с безкомпромисно действие.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт на Марисан или корпоративния блог.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: