pixel

Как да ремонтираме плосък покрив?

вебер

<!–

Източник: Вебер

Плоските покриви са удачно решение за завършек на сгради с правилни геометрични форми. Те позволяват максимално използване на височините на стаите на последните етажи. Изпълнението на плосък покрив е свързано с големи отговорности за проектантите и изпълнителите. От друга страна, материалите, които се използват при изпълнение на хидроизолациите, имат своя ограничен живот и за правилното функциониране на системите те трябва да бъдат поддържани, ремонтирани и освежавани.

Неблагоприятни влияния

финишни покрития

Върху плоските покриви оказват влияние няколко вида фактори, сред които дъжд, слънце, индустриални газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в плочите над жилищните помещения.

Множество детайли
При изпълнение на плосък покрив изключително важни са детайлите при връзките с отводнителните системи, коминните тела, окабелявания и др., имащи отношение към правилното хидроизолиране на покрива. Обикновено проблемите се появяват точно в тези критични места и те най-често се нуждаят от ремонт.

Разнообразни финишни покрития
Различните системи за хидроизолиране на плоски покриви използват различни материали за финишно покритие. Битумните мушами, металните плоскости, фиброциментовите плоскости, обмазващите битумни и полимерни продукти имат различни експлоатационни характеристики и дълготрайност и изискват различен вид поддръжка.


Разнообразни проблеми

Често срещани проблеми със старите покривни хидроизолации са отлепване на съществуващото покритие, подкожушване, отстраняване на минералната защита на покритието, напуквания, разкъсвания, изгаряне от слънчевите лъчи и други видове повреди.

РЕШЕНИЕ!

Хидроизолационните системи Weber предлагат разнообразни възможности за ремонт и саниране на плоски покриви. Различните финишни покрития и проблемите, свързани с тях, изискват различни по вид дейности и материали.

Разлепени, разкъсани и подкожушени битумни мушами

Хидроизолационните системи

Тези и други проблеми могат да се решат с помощта на битумната хидроизолационна паста weber.tec 911 (Plastikol 1). Продуктът може да се нанася върху всички сухи и здрави, ненапукани минерални, битумни и някои видове метални основи. weber.tec 911 (Plastikol 1) се нанася с шпакла или маламашка. Дебелината на един слой от материала не бива да надхвърля 4 mm. Максималната дебелина на положения материал не трябва да надвишава 10 mm. Поправката на подкожушените хидроизолации се прави, като издутината се среже на кръст. Краищата се подгъват настрани и вътрешността се подсушава. Материалът се полага вътре, а краищата се притискат върху пресния материал. Накрая цялата поправена повърхност се обмазва с weber.tec 911 (Plastikol 1). По аналогичен начин се подлепват разлепени битумни мушами.

Напукани и компрометирани от времето битумни хидроизолации

покритие

Поправката на подобни хидроизолации може да се извърши с weber.tec 911 (Plastikol 1). За поддържане и освежаване на подобни хидроизолации се използва UV устойчивото битумно покритие weber.tec 904 (Eurolan 2). Основата трябва да бъде предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици. Първият слой weber.tec 904 (Eurolan 2) трябва да се нанесе интензивно с четка или широка груба четка. Вторият слой може да се положи както с четка, така и машинно. Обикновено са нужни два слоя weber.tec 904 (Eurolan 2). Трети слой се препоръчва в случаите на голямо натоварване на повърхностите. В случаите, когато се използва като боя за ремонт (един път годишно), един слой е достатъчен, при условие че старото покритие е почистено и са направени съответните поправки на повредените места.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: