Как да лепим плочи при ограничено време за изпълнение?

вебер

Източник: Вебер

Стандартните продукти и технология на полагане изискват минимум 48 часа преди използване на помещението и седем дни преди пълно натоварване. Понякога времето за ремонт е само един ден и на следващия ден помещението трябва да бъде използвано. Основни проблеми при лепенето на плочи и липса на време за това:

Ефективност

Площите в търговските обекти, в които се полагат керамични покрития, са много големи и трябва да се осигури бърза възможност за натоварване, за да не се блокират други ремонтни дейности.

Риск от измръзване

През студените месеци в годината е необходим продукт, който да намали риска от измръзване и лоша хидратация при падане на температурите под 5° С през нощта.

Ремонт без прекъсване на функционирането на обекта

Понякога се полагат покрития в изложбени зали, фоайета и други места, в които търговските, производствените и бизнес процесите не могат да спрат.

Кратки строителни срокове

При строителството на нови обекти понякога се изисква да се положи покритие върху прясна замазка от 3-ия до 7-ия ден.

РЕШЕНИЕ!

Използвайте специално разработените лепила от серията weber.xerm с индекс F в абревиатурата на продукта. С правилното полагане на предписаната технология за всеки от тези продукти ще спестите време и ще се предпазите от скъпо струващите ремонти при полагане на керамичните покрития.

лепила

1. Проверете равността на основата. Разликите в нивата на отделните участъци на помещението не трябва да надхвърлят 7 mm. Всички дупки и неравности се запълват с weber.tec 933 – водоплътен ремонтен разтвор.

2. Предварително да се определят местата и разположението на деформационните фуги – на всеки 7–8 m с широчина на фугата 8–10 mm. Можете да използвате готови профили weber за оформяне на деформационни фуги.

3. Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 mm, като плочите се поставят с минимална фуга 3 mm. Между плочите и стените се оставя деформационна фуга с широчина 10 mm. За помещения, в които трябва да се постигне много голяма устойчивост на пешеходен трафик и работата да се изпълни за едно и също време независимо от температурата на околната среда (особено през студените месеци), в рамките на позволеното от 5° C до 30° C да се използва weber.xerm 859 F.

устойчивост

4. При полагане на покрития в изложбени зали, фоайета и други места, в които търговските, производствените и бизнес процесте не могат да спрат, да се използва weber.xerm 859 F. При лепене на плочи голям формат над 60 х 60 mm в същите помещения използвайте weber.xerm 860 F.

5. При полагане на покрития върху пресни замазки от 3-ия до 7-ия ден използвайте изключително еластичното лепило weber.xerm 843 F. При полагане на плочка върху плочка в търговски помещения без предварително грундиране използвайте weber.xerm 864 F.

6.  За запълване на фугите използвайте weber.fug 875 F 1–6 mm. При изискване за висока устойчивост на агресивни почистващи препарати и при специални помещения използвайте епоксидната фугираща смес weber.xerm 848.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: