pixel

Как да фугираме индустриални и промишлени помещения?

вебер

Източник: Вебер

Индустриалните и промишлените помещения много често са подложени на сериозен натиск от гледна точка на предмета на дейност, за който се използват и са предназначени. Затова и изискванията към използваните материали за фугиране са много сериозни. Ето и основните проблеми при фугирането на индустриални и промишлени помещения:

Фасадите са подложени на термични

Зоните за фугиране са с изключително сериозен трафик и затова материалите е необходимо да бъдат изключително устойчиви на механични износвания и изтриване.

Фасадните облицовки са подложени постоянно на водно налягане

Понякога тези зони съчетават споменатия вече трафик с голям натиск на фугиращата смес. Затова тя трябва да бъде с отлична якост на натиск и значителна повърхностна устойчивост, с което се избягва надраскване.

Ремонтите на фасада са скъпи и трудоемки

Различният тип индустриални и производствени помещения предполагат и различен тип химична атака. Затова продуктите е необходимо да бъдат неабсорбиращи и лесни за почистване покрития със значителна химическа устойчивост. Само тогава те ще бъдат подходящи за употреба в производствени помещения, кланици, бензиностанции, автосервизи и т.н

Ремонтите на фасада са скъпи и трудоемки

Свойствата на фугиращите смеси не трябва да се променят дори когато са подложени на екстремни атмосферни условия или температури, които се променят постоянно. Те могат да се полагат на места с ниски или високи температури (фризери и промишлени помещения).

РЕШЕНИЕ!

Използвайте специално разработената двукомпонентна фугираща смес weber.xerm 848 за залепяне и фугиране в помещения с повишени санитарни и якостни изисквания като: производствени и търговски площи, бензиностанции, автосервизи и т.н.

лепило

1. Изчакайте пълното изсъхване на лепилото, преди да пристъпите към фугиране. Почистете добре фугите, като отстраните с четка, отвертка или друг подходящ инструмент всички несвързани частици. Порьозни плочи е препоръчително да се импрегнират с епоксиден грунд, за да се предпазят от нежелани оцветявания. За индустриални и промишлени помещения използвайте weber.xerm 848 – изключително устойчива на механични износвания, изтриване и с отлична якост на натиск. Може да се наложи да се остави деформационна фуга в големите помещения, подложени на много силно натоварване, също както и на границата с покрития от различен материал.

вебер

2. Предварително да са ясни видът на помещението и химическите вещества, които ще атакуват фугиращата смес. Задължително това да бъде съобразено с картата на химическата устойчивост на weber.xerm 848. Тази фуга е неабсорбираща, лесна за почистване и същевременно със значителна химическа устойчивост.

3. Когато фугирате мрамор, силно порьозни керамични покрития, както и естествени камъни, които са чувствителни към влага и изцветяване, не използвайте weber.xerm 848. В такива случаи задължително използвайте специално разработената фуга за естествен камък weber.fug 875 F.

4. Задължително спазвайте предписаните от производителя технология и полагане на фугиращите смеси. Задължително направете предварителна проба дали фугиращите смеси променят цвета на керамичното покритие. Спазвайте също така и указанията, дадени от производителя на керамичното покритие.

5. Пълното изсъхване на фугите отнема около 24 часа при температура от 50° С до 25° С. След това време керамичното покритие може да се използва.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: