Кадастър в още 20 населени места

kadastur

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) откри производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за нови над двадесет населени места в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Софийска област, както и за седем района на Столична община.

Създаването на кадастрална карта и регистри се финансира от държавата и гражданите нямат финансови ангажименти към тази дейност. За да е вярно, пълно и актуално отразяването на данните в информационните масиви на АГКК, собствениците на имотите трябва да представят копие от нотариален акт или документ за собственост на недвижим имот на служител от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата – изпълнител, която е избрана след процедура за възлагане на обществена поръчка да изработи кадастралната карта и регистри. Собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също би следвало да предоставят копие от документ за собственост, съобщава fakti.bg.

За улеснение и за по-голяма сигурност на гражданите относно опазване на личните им данни документите могат да бъдат подавани по електронен път на електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. Списък с всички електронни адреси е публикуван на интернет страницата на АГКК – www.cadastre.bg. При непредставяне на документ за собственост не се събира глоба.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: