pixel

Изкуствен интелект в строителството – Smart Design and Construction (SDaC)

SDaC

Технологичният институт в Карлсруе разработи съвместно с 40 свои партньори интелигентна платформа с база данни. Изкуственият интелект (ИИ) на SDaC е проектиран така, че да направи процеса на строителство по-прозрачен и да осигури предвидимо планиране.

SDaC – Smart Design and Construction е интелигентна платформа за данни, която използва изкуствен интелект, за да помогне на строителната индустрия да обедини знанията си. Целта е да се създаде цифрово и мрежово управление на данни в строителната индустрия, което да свърже разпокъсаната информация на строителния бранш. SDaC може да помогне за комбинирането на различните знания. Изкуственият интелект на системата е проектиран така, че да сведе до минимум сложността на процесите на проектиране и строителство.

Защо е необходим ИИ в строителството?

Платформата с ИИ може да направи революция в строителството. В момента поради редица  прекъсвания в информационния обмен и липсата на стандарти в документацията се стига до твърде дълго търсене и набиране на данни, ръчната им обработка и наличието на много неизползвана, но полезна информация. Именно тук идва на помощ платформата на Smart Design and Construction. Вече разработени и успешни решения могат да се използват повторно в следващи проекти.

Как работи SDaC?

Точно как работи платформата при планирането на строителни дейности проверява единия от партньорите по проекта – Digitales bauen GmbH. „Използвахме ИИ за автоматичен анализ на чертежите на строителен обект и идентифицирането на сходства със съществуващи строителни планове. Така проектантът може да използва вече разработена и подготвена информация“, се казва в съвместното прессъобщение на Немския съюз за бетонна и строителна техника (DBV) и Сдружението за строителен надзор. Друго приложение проектните партньори виждат в областта на планирането и реализацията на строителните и производствени дейности, както и при подготовката на различни прогнози и решения.

Технологичният институт в Карлсруе заедно с 40 други партньори ще предостави повече от 16 500 метаданни в платформата за ИИ на SDaC, така че от нея да могат да се възползват и предприятия от малкия и среден бизнес.

Проектът се финансира с 9 милиона евро за три години от BMWi. (елeктрически модел автомобили на BMW).

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: