pixel

Изискванията за топлоизолациите растат

саниране

Източник: trud.bg

Вярно ли е, че тухлените кооперации нямат нужда от топлоизолиране на външните стени? Това питат често читатели на “Труд”, които преди това са били съветвани от фирми да не правят топлоизолация, защото санирането било подходящо само за панелни блокове.

Какво обаче смятат строителните специалисти? Инженерите по принцип твърдят, че не биха пристъпили към нищо, без да са направили предварителни изчисления. В случая на изчисление подлежи специфична мярка – коефициентът на топлопреминаване. Той показва какво количество топлина може да премине за единица време през определена площ от стената. Тези изчисления са основата на съвременните обследвания на сградите, които се извършват от фирми, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Резултатът от обследванията показва каква топлоизолация може да се сложи и дали изобщо да се слага.

В България основните строителни материали са тухлата и панелът. Най-разпространеният начин за издигане на еднофамилни къщи и кооперации е носеща конструкция – в последните години от стоманобетон, и външни ограждащи стени от тухли. Най-често те са от т.нар. тухла четворка, която е с дебелина 25 сантиметра. Напоследък този материал се замени с бетонови блокчета, които правят стената дебела 37 сантиметра. Оттук нататък обаче топлопреминаването зависи от мазилката и от други допълнителни фактори.

Повечето строителни инженери смятат, че стандартната външна стена от тухли с дебелина 25 сантиметра не отговаря на съвременните изисквания за топлоизолиране. За да ги постигне, стената трябва да се покрие с 8 сантиметра стиропор, залепен със специални лепила.

Топлотехническите изисквания към строежите обаче се увеличават непрекъснато от въвеждането им през 2000 година досега. Тогава за пълното топлоизолиране на стената с дебелина 25 сантиметра са били достатъчни 5 сантиметра стиропор. Тенденцията е към 2020 г. изискванията да са още по-големи и в строителството да навлязат по-съвременни материали за топлоизолация, които да не позволят стените да се удебеляват безкрайно.

През по-голямата част от 90-те години на миналия век много строители са монтирали топлоизолация на стените, въпреки че това не се изискваше от нормативните документи. Само че покритието тогава е било не повече от 2-3 сантиметра и с тях сградата вече не отговаря на съвременните изисквания.

Друг съществен недостатък на повечето кооперации е, че при тях най-вече заради скатния покрив и често пъти лошото качество на отводнителната инсталация, има доста поражения по фасадата. Затова дори да не се прави саниране и полагане на топлоизолация по външните оградни стени, задължително е да се стегне покривът и да се оправят улуците. Това спестява доста разходи впоследствие. Принципно покривът трябва основно да се проверява веднъж на всеки 10 години, независимо дали сградата е тухлена или панелна. Още повече че през последните десетилетия в практиката навлязоха нови материали и технологии за изолиране на покриви, които осигуряват също и по-добри топлотехнически характеристики.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: