pixel

Интелигентно отпечатване на бетонни тавани

Janosch Schallert

За първи път в Австрия е изпълнен таван със значително намалено тегло чрез използване на 3D отпечатани вдлъбнати клетки за вграждане, който отговаря на всички критерии за постигане на климатичните целите до 2030 г. С обща площ от 717 м², конструкцията в Bludenzer Bauhof, която е създадена в сътрудничество с Baumit, Concrete 3D и Техническия университет в Грац, е и най-големият таван от този вид в света.

Възложителят фирма Werit, архитектът Маркус Ендер и не на последно място град Блуденц като ползвател са възхитени от предложението за щадящ климата касетиран таван. Идеята е колкото проста, толкова и гениална: чрез полагане на оставащ кофраж от 3D принтер се спестяват материали и емисии. За изчисляването на общо 792 клетки за плоския покрив, всяка от които е уникална, е използван специален софтуер. Компанията Concrete 3D ги отпечатва с повече от 60 тона бетон и дълго 210 километра печатно трасе. Елементите, тежащи до 80 килограма, са номерирани, доставени на строителната площадка, позиционирани върху кофража с помощта на тотална станция, между тях е положена армировъчна стомана и всичко това е запълнено с бетон. Резултатът е таван, който е с една трета по-лек и при чието производство се отделят с около 25% по-малко парникови емисии. Допълнителните разходи за обработка и логистика се компенсират от икономията на материали и разширените конструктивни възможности. Строителните инженери от фирма gbd, базирана в Дорнбирн, са изпълнили спестяващата бетон конструкция. С оглед на по-далечното бъдеще, този подход гарантира, че сградата може да бъде лесно демонтирана. Конструкцията се състои само от бетон и стомана и следователно може да бъде рециклирана на 100% в края на полезния си живот.

Отговорните лица виждат още възможности за подобрение по отношение на емисиите: с използването на бетон с намалено съдържание на СО2 могат да се спестят още парникови газове, а в процеса има и потенциал. Рано или късно печатането ще се извършва директно на строителната площадка.

Снимка: Janosch Schallert

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: