pixel

Хидрозол® BK-SV-BO БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

hidrozol

      Хидрозол® BK-SV-BO БИТУМНИ КЕРЕМИДИ е продукт от гамата на битумните хидроизолационни мембрани, изграден на базата на носеща основа от стъклен воал. Самият той притежава, в структурата си, АПП модифициран битум. Хидрозол® BK-SV-BO БИТУМНИ КЕРЕМИДИ от Марисан са достъпни под формата на ивици с дължина от 1 м. и широчина от 0.33 м.
Лицевата страна на материала е обгърната с посипка от, различни по цвят, минерални шисти, докато по повърхността на задната си част имат полиетиленово фолио или дребнозърнест пясък. Хидрозол® BK-SV-BO БИТУМНИ КЕРЕМИДИ позволяват полагане върху сложни, начупени покриви, с наклон от 12° до 90°.
Продуктът позволява постигането на висококачествено изпълнение на процесите по хидроизолиране и изряден външен вид. Характеризира се със срок на експлоатация не по-малък от 25 години.

Източник: Марисан

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: