pixel

Грешки при полагане на мазилки за топлоизолационни системи

марисан

Крайните фасадни покрития придават на сградата атрактивен, естетичeски въздействащ облик, но същевременно служат и като защитен слой за конструкцията й. При търсенето на модерни решения, днес в подробности се изучава въздействието на околната среда върху външните мазилки. Изискванията към тях непрестанно растат. 

Вложените строителните материали на обекта са под постоянното въздействие на температурата, атмосферните влияния, вятъра и особено на водната агресия. За да се ограничи това въздействие, строителните елементи на сградата трябва да се защитят по подходящ начин, с правилно подбрани крайни покрития.

Но качествата на влаганите мазилки са само едната страна на „медала”. Другата страна е: качеството на полагането им, спазването на технологията при работа.

Важно при подбора на крайните покрития е да се анализира и оцени в детайли основата, върху която те ще се полагат и внимателно да се подбере времето на полагане. Прекалено студеното, както и прекалено горещото време не са подходящи за нанасяне на мазилките. Оптималните температури за тези операции обикновено са в късна пролет и ранна есен. Когато инвеститорът се е спрял на дадено крайно покритие трябва да знае, че добрите фирми предлагат мазилките като елемент от фасадна топлоизолационна система. И това не е някакъв механичен сбор от материали, а компоненти, изпитани и доказани, че могат да „работят” съвместно. Когато е избрана подходящата топлоизолационна система, с подходящо крайно покритие, инвеститорът може да е спокоен, че получава качествен комплексен продукт с необходимата гаранция. Фирма Баумит България, след стриктен контрол по време на изпълнението на фасадата, дава до 15 години гаранция за топлоизолационните си системи, с крайно покритие пастообразни мазилки.

Контролът при изпълнението е задължителен при издаването на гаранция. Това се налага, защото Изпълнителят често, за да спести време и средства, не спазва зададената технология на работа, което компрометира цялата система. Основните грешки при полагане на крайните покрития могат да бъдат систематизирани в следните точки: 

1. Подготовка на основата – Това е елемент от изпълнението, на който не винаги се обръща достатъчно внимание, а в редица случи оказва най-силно влияние върху здравината и дълготрайността на покритието. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, добре почистена от мръсотия, прах, несвързани частици, да осигурява добро сцепление с мазилката/боята. При лоша основа крайното покритие може лесно да бъде компрометирано. А това се случва при: 1) отсъствието на шпакловъчен слой в полаганата топлоизолационна система, или 2) при липсата на армировка от стъклотекстилна мрежа, интегрирана в шпакловката, или 3) неподходящ материал за шпакловане на топлоизолационните плочи, 4) недостатъчна дебелина на шпакловката, 5) шпакловка, положена през стъклотекстилната мрежа – това възпрепятства доброто й сцепление към основата и води до подкожушването и отлепянето й заедно с мазилката от стената;

2. Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряването на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до отделяне (олющване) на мазилката от основата;

мазилка

3. Пастообразните мазилки, които най-често се използват като елемент на интегрираните топлоизолационни системи за фасадата могат да бъдат на различна основа – минерална (силикатните мазилки), полимерна (акрилатните и силиконовите мазилки) или комбинации между тях. В зависимост от това, към всяка мазилка се поставят различни изисквания по време на полагане и съхнене.

Мазилките на полимерна основа (Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп) трябва да се полагат при температури на въздуха и основата между 5°С и 30–35°С. Тези мазилки допускат полагане и при по-ниски температури ≥+1°С, но с използването на специални добавки (например Баумит СпийдТоп).

Те съхнат „отвън–навътре”, като първоначално образуват филм на повърхността. Тази повърхностна ципа възпрепятства изпарението на останалата все още отдолу вода през следващите няколко дни. Ако в този интервал температурите спаднат под 0°С, това води до повреждане структурата на мазилката и до образуването на микропукнатини.

Пастообразните мазилки

Силикатните мазилки (Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп) имат по-ограничен температурен интервал за полагане, между 8°С и 25–30°С. Съхненето при тях се осъществява „отвътре–навън”, като се създава кристална структура. Бързо съхнене (при високи температури) възпрепятства нормалното протичане на химическите реакции на свързване, което води до голямо количество несвързани частици в положената мазилка. Поради отворената структура, тези частици се отмиват и стичат по фасадата по време на дъжд, което компрометира мазилката;

СиликатТоп

4. При избора на фасадно решение трябва да се взима под внимание яркостта на цвета на мазилката. Този коефициент показва колко е потъмняването на цветния тон по отношение на бялото (така абсолютно белият цвят има коефициент HBW = 100, а абсолютно черния HBW = 1). За да се гарантира дълготрайност на крайното покритие, без пукнатини и без отлепяне от основата се препоръчва тази стойност на цвета на мазилките при положена топлоизолационна система да бъде HBW ≥ 25. По-ниски стойности (HBW ≥ 20) се допускат само след внимателно изследване на другите влияещи фактори: географска ориентация на фасадата, наличие на съседни сгради, отстояния, наличие на дървесна растителност, височина на сградата, начупеност на фасадата и др. Използването на цветове с още по ниски стойности на HBW–коефициента е възможно при прилагането на специален детайл за изпълнение, с полагането на двойна шпакловка и интегриране на стъклотекстилна мрежа (Баумит СтарТекс) във всеки един от слоевете. При HBW–стойности между 5 и 10 единствено плочите от минерална вата могат да бъдат допуснати за влагане в системата. Неспазването на тези изисквания води до напукване и компрометиране на мазилката.

мазилка

5. Уменията и съзнателното отношение към работата са също от изключително значение за крайната визия на фасадата. Пастообразните мазилки проявяват капризност, която изисква те да бъдат полагани без прекъсване, „от ръб до ръб” на фасадата. Пердашенето на мазилката трябва да следва без забавяне полагането й, за да не се получават пресъхвания в отделни участъци и оттам лошото им структуриране. Когато температурите са високи и при директно слънцегреене върху фасадата не трябва да се работи. В тези случаи, използването на фасадни мрежи е задължително. Мрежите са изключително полезни и при валеж и силен вятър. Ако атмосферните условия се пренебрегват се получават петна по мазилката, работното скеле може да се „отпечата” върху фасадата или да се получи изключително лошо структурирана мазилка.

фасада

Единствено спазване на всички описани фактори и следване на препоръките и технологичните изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от продуктите, могат да гарантират качественото изпълнение на интегрираните топлоизолационни системи.

мазилка

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: