pixel

Градските подземни основи крият много устойчива енергия

отопление

Огромни енергийни източници дремят под големите градове. Устойчивя енергия за отопление през зимата и охлаждане през лятото може да бъде извлечена от водоносните хоризонти опд селищата. Изследователи от Технологичния институт в Карлсруе и ETH Zurich са разработили аналитичен модел на топлинния поток и са установили, че увеличаването на топлината в подземния слой е причинено главно от увеличаването на температурите на повърхността и отделянето на топлина от сградите. Работата на учените вече е публикувана в известното списание „Environmental Science and Technology”.

Температурите в големите градове традиционно е над тази в околните райони. Гъстото население, уплътнената повърхност, промишлеността, транспортът, липсата на растителност създават градски микроклимат с повишени атмосферни температури. Температурните аномалии  се разгръщат и пид земята, като се разпространяват странично и вертикално. През последните десетилетия подпочвените води в градските агломерации са се нагрели значително.

„В Карлсруе, средната плътност на топлинния поток в подземните водоносни хоризонти е 759 миливата на квадратен метър през 1977 година. През 2011 г. е налице плътност на топлинния поток от 828 миливата на квадратен метър“, казва проф. Филип Блум, ръководител на отдела по Инженерна геология в КИТ. „Това количество топлина отговаря на 1 петаджаул годишно и би било достатъчно, за да предоставя топлина на най-малко 18 000 домакинства в Карлсруе“.

В сътрудничество с колеги от ETH Zurich  той е разработил аналитичен модел на топлинния поток, включващ множество различни фактори.

Енергията от близките до повърхността подпочвени водни може да се използва за отопление през зимата и за охлаждане през лятото чрез геотермални топлинни помпи и подземни термопомпи. Използването на този геотермален потенциал не само ще покрие част от нарастващото търсене на енергия, но също така и ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, които биха се отделяли за отопление на градовете от традиционните електроцентрали.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: