GLM 100 C Professional: „измервателна камера” от Бош

Измервателна камера

Източник: Бoш

Чрез приложението “Измервателна камера” на Бош за смартфон или таблет получените данни могат да се ползват лесно за разнообразни цели. Синхронизацията на GLM 100 C Professional с приложението разширява съществено функциите на измервателната камера: измерената стойност не трябва да се въвежда ръчно, а се предава директно от лазерния далекомер в желания фото формат. Така се пести време и се избягват грешки.

Бош

Изследвания и нови разработки в Бош: Автоматичният производствен асистент APAS е елемент от бъдещото „Индустриално производство 4.0”

Център за изследвания и нови разработки на Бош в Швибердинген до Щутгарт. В своите предварителни проектни разработки инженерите се занимават и с въпроса как ще изглежда „Индустриално производство 4.0” в бъдещето. Автоматичният производствен асистент APAS разпознава чрез сивата си “кожа”, покрита със сензори, кога се приближава колегата му – човек от производството, и дори преди той да го е докоснал, APAS спира. Роботът не се нуждае от защитни прегради – човекът и машината работят в промишленото производство в т.нар. “режим на сътрудничество”. APAS е първата и единствена роботизирана система, сертифицирана от Немското дружество за режим на сътрудничество. Сензорите в системата от камери – обективите се разпознават в края на ръката на робота – съдействат на системата в производствените й задачи, в случая – палетизация на заготовки. Пускането в експлоатация и управлението на APAS се извършва от самите работници чрез интуитивна концепция за обслужване. Благодарение на нея те могат да въведат в системата плановете за работа без предварителни познания по програмиране.

APAS

Децентрализирано производство на електроенергия и топлина в автоматичната  топлоелектроцентрала в завода за микроелектроника на Бош в Ройтлинген

Моторът е сърцето на автоматичната топлоелектроцентрала – инсталация за комбиниране на топлината и енергията за децентрализирано производство на ток и топлина. На снимката е показана автоматичната топлоелектроцентрала на Bosch KWK Systeme GmbH, инсталирана в завода за микроелектроника в Ройтлинген. Локацията разполага с интелигентна енергийна концепция с автоматична топлоелектроцентрала, термопомпи, фотоволтаици, термична соларна система, рекуперация на топлина и оползотворяване на отпадъчната енергия на водата. През 2012 г. заводът спечели наградата на провинция Баден-Вюртемберг за екологично чисто предприятие.

топлоелектроцентрала

Новата функция “Базисен мониторинг на състоянието” представлява прогностично наблюдение на статуса на големи котелни системи. С негова помощ се поддържа постоянно висока ефективност на системи от парни котли, котли за подгряване на вода и отопление. Всички данни за инсталацията се анализират, оценяват и се представят достъпно чрез „модела на светофара”. Изчислителните алгоритми предоставят и прогноза. Така неикономичното функциониране, увеличеното износване и внезапните аварии могат да бъдат предвидени и своевременно избегнати.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: