pixel

Форум „Да събудим строителството“ 2014

forum da subudim stroitelstvoto

В рамките на международното специализирано изложение „Българска Строителна Седмица – 2014“ през миналата седмица се проведе строително-инвестиционен форум „Да събудим строителството“. Той премина при слаб интерес в зала 2 на Интер Експо Център-София. Организатори на събитието бяха Макс Медия България и Интер Експо Център-София. Форумът успя трудно да събере заедно производители, вносители и търговци на строителни материали и продукти, архитекти, за да им даде възможност да обменят идеи и тенденции в развитието на строителния бранш.

forum da subudim stroitelstvoto

Главният архитект на София Петър Диков очерта възможностите за строителния бизнес в програмния период 2014-2020. Той посочи четири основни възможни сфери със сериозен потенциал – инвестиционни проекти, саниране и енергийно обновяване, проекти за иновативни технологии и публично-частни партньорства.

Специално внимание бе отделено на проблемите със санирането и енергийното обновяване. “Хората трябва да бъдат убедени, че това си струва да се направи. В София 24 000 панелни сгради спешно подлежат на саниране. Санирането трябва да се извършва системно и то съдържа много елементи в себе си – укрепване на сградата, дограма, мазилки, електрическа инсталация и пр. Софийска община  е разработила типове проекти за панелни сгради  в  различни части  и те чакат своите потребители” – каза главният архитект на София.

forum da subudim stroitelstvoto

“Твърдя, че в България самите строителни фирми не са подготвени за такъв тип дейност” – заяви архитект Диков. “Няма строителна фирма, която да има технологична, организационна и кадрова готовност за санирането на панелните жилища. Нямаме желание да си навием часовника, а будилника трябва да си го настроим ние. Имаме бисер, който седи в калта и не посягаме да си го вземем и съответно да си получим  парите. “

forum da subudim stroitelstvoto

Маркетинг директорът на WEBER Вulgaria Петър Космев представи интегрирани иновативни технологии за устойчивото строителство, разработени от компанията. Интегрираният подход най-общо може да бъде дефиниран така – продукти произведени чрез „зелени технологии” чрез минимален транспорт, включени в енергийно-ефективни решения и вложени в енергийно-позитивни сгради. Резултатът от това е  устойчиви сгради с минимален СО2 отпечатък.

forum da subudim stroitelstvoto

Инж. Димитър Иванов – председател на Сдружение “Български врати, прозорци и фасади”  запозна аудиторията със състоянието на сектора. Той определи състоянието най-общо като „възстановяващо”. Това става възможно благодарение на излизането на все повече външни пазари, генериране на иновативни технологии,  непрекъсната модернизация – технологична и организационна.

forum da subudim stroitelstvoto

Развитието на строителния сектор в България, Източна Европа и Турция беше разгледано от  изпълнителния директор на Институт за икономическа политика  Ясен Георгиев. След като представи Източноевропейска асоциация за строителни анализи (ИЕАСА), той очерта две основни тенденции.

Жилищно строителство се отличава значително в Русия и Турция. В тези две страни броят на завършените жилища е равен на броя на завършените жилища в цяла Европа. Като цяло в източния блок, попадащ в рамките на Асоциацията, се очаква броят на завършваните нови жилища да остане стабилен в размер до 5 на 1000 жители при средно от 3 за Европа.

Размерът на реновирането в страните, представени в Асоциацията, все още не е съществен. Така например за жилищното строителството делът е едва 10% при 60% в останалата част на Европа. При нежилищното строителство разликата също е значителна:  20% при 50% в Европа.

forum da subudim stroitelstvoto

Атилие Серафимов Архитекти бе представено от архитект Радомир Серафимов. Още в началото той подчерта, че съживяването на бранша минава чрез събуждане на инвеститорите, трябва да се създадат условия и среда.  Архитект Серафимов сподели опита на компанията в разработването на нов сегмен – ре-брандиране и работата им на външните пазари.

forum da subudim stroitelstvoto

Според него, за да се излезе извън пределите на България са нужни няколко неща, а именно – език, екип, технология, качество, контакти, възможности и добър шанс.

forum da subudim stroitelstvoto

Предимствата на немската технология за енергийна ефективност с Ködispace от KÖMMERLING  бе представена за пръв път от г-н Волфганг Хокер.

Поради огледалния ефект на TPS-дистанционера, различни цветове на дистанционера са излишни. TPS-дистанционерът приема цвета на прозоречната рамка, без дразнещи отблясъци от металната повърхност.  Ködispace се отличава със своите топлоизолационни характеристики. Той е с отлична Ψ-стойност (psi-стойността е показател за топлоизолацията на дистанционера в прозоречната система), органична база, без метал и най-висока плътност на газ, особено при тройни стъклопакети. Намалява на половина контактните повърхност в сравнение с всяка друга система за топъл кант и минимизира конденза в областта на канта на стъклопакета.

forum da subudim stroitelstvoto

Българския съвет за устойчиво развитие бе представен от Иван Зайков. Той обобщи, че единственият правилен път е бизнесът и законодателството да вървят ръка за ръка и да се подкрепят взаимно. Според него държавата трябва да се ангажира и да отдели човешки ресурс.  Трябва да се приготвят предложения за промени, следвайки чуждия опит и като отчитаме българските условия. Целта е постепенно да се върви напред.

forum da subudim stroitelstvoto

Минчо Бенов от Хабитат България представи партньорски модел за изграждане на достъпни жилища. Презентира проекта “Изграждане на четири жилища в гр. Костинброд”. Онагледено бе как с участие на корпоративни партньори (дарения на материали и средства, участие с експертиза и доброволен труд), включване с доброволен труд  – международни екипи и индивидуални доброволци  и работата  на Хабитат България може да бъде постигнато много.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: