pixel

Финансират с 6,5 млн. лв. инфраструктурни проекти в седем общини

финансиране

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството отпусна допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет в размер до 6 567,5 хил. лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в седем общини.

Община Дулово ще получи до 350 000 лв. за рехабилитация на улици в града и в с. Орешене, за основен ремонт на покрива на читалището в с. Яребица и за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа.

За община Златоград са предназначени 220 000 лв. за изграждане на подпорни стени и аварийно укрепване на бреговете на реки, канализация на населени места, извършване на строително-монтажни работи на пътища и изграждане и ремонт на улици.

По проект по договор за енергийна ефективност в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Неделино на местната власт ще бъдат предоставени 215 000 лв. Община Чупрене ще получи 644 700 лв. за реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в с. Горни Лом, а община Сливен – 290 000 лв. за основен ремонт на сградата на читалището в с. Тополчане.

Общините Пловдив и Плевен ще бъдат подпомогнати съответно с 3,6 млн. лв. и с 1 247 800 лв. за строителството на многофункционална спортна зала и за изграждането на плувен басейн.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: