pixel

Еднопластови покрития и фасади от Lastra & Zorilla

Lastra & Zorilla

Lastra & Zorilla изработва еднослойни покрития и фасади с помощта на един слой фолио, като го разтяга така, че да бъде опънато, когато достигне проектирания контур.

Материали

Най-често използваните материали са ETFE, PVC или PTFE. В тези опънати структури може да се използва всеки материал с достатъчна устойчивост и гъвкавост, включително ленти, кабели, мрежи и др.

Форма и вид

Геометрията на структурата от един слой се определя от елементите за опъване. Те могат да бъдат някои от следните елементи, които принуждават тъканта да приеме определена форма: контури (греди или кабели), свързващи елементи (кабели), стягане (стълбове, които пробиват, или арки, които маркират формата). Идеята е да се използва гъвкавостта, която тъканите предлагат, за да приемат извити и естетични форми, каквито другите твърди материали не могат да приемат.

Lastra & Zorilla

Възможни размери

Максималният обхват на панела, използван за създаване на еднослойна фасада или покрив, ще зависи от материала, от който е направен, геометрията, системата за монтаж, сложността на конфекцията и натоварванията, които покривът ще получи. Проучването на предложената геометрия, характеристиките на материалите и проектните натоварвания може да определи максималния размер, който тези елементи могат да имат.

Някои геометрии могат да натоварят прекалено много тъканта, причинявайки напрежение на определени места, така че по тази причина те имат максимално допустим размер в зависимост от използвания материал. С помощта на кабелна армировка максималните размери на тъканите могат да бъдат увеличени.

Lastra & Zorilla

Снимки: Lastra & Zorilla

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: