pixel

Катедра МДПK към Строителния факултет на УАСГ организира седми национален симпозиум СДКК

SDKK

Катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПK) към Строителния факултет на УАСГ има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе на 18 юни 2021 г. (петък) в град София.

Основните тематични направления в програмата на симпозиума ще бъдат:
1. Теоретични и експериментални изследвания в областта на стоманените, дървените и комбинираните конструкции
2. Практически реализации и постижения в проектирането и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции
3. Фасаден инженеринг (за първи път в симпозиума по стоманени, дървени и комбинирани конструкции на УАСГ има тематично направление: Фасаден инженеринг)

Главна цел на симпозиума е превръщането му в национален форум за обмен на знания, споделяне на професионален опит и създаване на нови партньорства в областта на изследванията, проектирането и изграждането на метални, дървени и комбинирани конструкции. В тази връзка бихме искали да окуражим участието на практикуващите инженери и представителите на индустрията, които желаят да представят своите постижения, реализации и нови продукти. Освен традиционното устно изнасяне на докладите, ще предоставим възможност за поставяне на доклади-постери, рекламни щандове и изнасяне на фирмени презентации. Така съвместно можем да инициираме позитивни дискусии по приложни проблеми и потърсим творчески решения на предизвикателствата пред по-широкото приложение на металните, дървени и комбинирани конструкции в България.

Важни дати:
01.03.2021 – Kраен срок за изпращане на резюмета на доклади
15.03.2021 – Потвърждение за приемане на резюметата
01.05.2021 – Kраен срок за изпращане на пълните текстове на докладите

Основен спонсор на Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции е Българската асоциация за метални конструкции – сдружение на водещи производители на стоманени конструкции у нас, на което катедра МДПK е асоцииран член.

Симпозиумът се организира и с активната подкрепа на: КИИП, Регионална колегия София-град и Асоциацията за фасаден инженеринг (АФИ).

За кореспонденция и запитвания: [email protected]
За контакти: гл. ас. д-р инж. Георги Радославов, секретар на Организационния комитет, тел. 0885 603 808.

Очакваме Ви!

проф. Борислав Белев, председател на Организационния комитет, ръководител на катедра МДПK 
проф. Николай Рангелов, председател на Научния комитет на Симпозиума

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: