pixel

Доброволци от Винербергер се включиха в социален проект

Wienerberger Костинброд

Източник: wienerberger.bg

Винербергер е основен партньор на Habitat for Humanity в проекта за изграждане на жилища със социална насоченост в Костинброд. Компанията подкрепя проекта със строителни материали, които се произвеждат от всички фирми в групата на Винербергер. За стените се използват керамичните тухли на Винербергер – Porotherm, за покривите – керамичните керемиди на Tondach, за вътрешно-сградните инсталации – продуктите на Pipelife.

Служители и управители се обединиха около идеята, че Винербергер може да бъде полезна не само с предоставянето на висококачествени строителни материали, но и да вложи личен принос като се включи в доброволчески отряд, който да помогне при изграждането на първите къщи от проекта. Така спонтанно организиралите се доброволци захвърлиха костюмите и вратовръзките и се захванаха за кофите с разтвор и тухлите Porotherm.

В акцията взеха участие 10 човека от администрацията на фирмата в София и Луковит. Още рано сутринта доброволческата група се събра на обекта, заредена с енергия и ентусиазъм. Управителят на Habitat for Humanity България и домакин на строителния обект – Минчо Бенов – приветства доброволците с „Добре дошли“ и изрази своята благодарност за подкрепата на Винербергер не само по отношение на предоставените строителни материали, но и за личния ангажимент, който служителите на фирмата поемат с безвъзмездния си труд.

След това групата получи надлежен инструктаж от техническия ръководител на обекта за безопасна работа на строителната площадка и мерките, които задължително трябва да бъдат предприети за да се гарантира безопасността на всеки един участник в строителния процес. Доброволците бяха разпределени на четири групи и бяха разяснени основните им задължения. Във всяка група имаше по един по-опитен участник, който помагаше на останалите участници и ги наставляваше. Това гарантира качественото изпълнение на задачата.

Тежката физическа работа и жаркото слънце не успяха да сплашат никого и усмивките се оказаха неразделна част от работното облекло. Улисани в работата всички загубиха представа за времето. Късна обедна почивка позволи да се отхвърли и офисната работа чрез телефонни разговори и кратки мейли. В края на деня вече се виждаха първите значими резултати от усърдието и това зареди всички с допълнителна енергия.

След приключване на заплануваната работа всички служители на Винербергер изпитаха сладката умора на удовлетворението от добре свършената работа и мнозина се заканиха да се включат и в следващите организирани доброволчески групи.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: