pixel

До няколко години ВЕИ ще надминат природния газ и ядрената енергия

VEI

Източник:greentech.bg

За природния газ битува широко разпространеното мнение, че това е мостът, който ще ни отведе от зависимостта ни от изкопаемите горива към бъдещето на чистата енергия. Но този мост може да се окаже много по-кратък, отколкото някой би могъл да предвиди.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че производство на електроенергия от възобновяеми източници ще надхвърли това от природен газ и ще има двойно по-голям принос от ядрената енергетика в световен мащаб – и това ще стане до 2016 г., само след три кратки години.

Възобновяемата енергия в момента е най-бързо развиващият се сектор на световния енергиен  пазар. Тя ще представлява 25% от цялата енергия в света до 2018 г., в сравнение с 20% през 2011 година. В допълнение, възобновяемата електроенергия се очаква да достигне 6850 тераватчаса (TWh), а общият инсталиран капацитет за добив на възобновяема енергия ще достигне удари 2350 гигавата (GW) до 2018.

Вятърната и слънчевата фотоволтаична енергия ще са водещи в този скок, като ВЕИ източниците, различни от водната енергия, ще се удвоят от сегашните 4% от брутното производство през 2011 г. до 8% през 2018 година. МАЕ цитира две основни движещи сили тези невероятни перспективи: ускоряването на инвестициите и разгръщането, както и нарастващата конкурентоспособност в сравнение с изкопаемите горива.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: