pixel

Седем компании на търг за възстановяване на крепостта „Маркели”

Markeli

Източник:vestnikstroitel

Седем оферти бяха подадени за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по проекта за реставрация, консервация и експониране на крепост „Маркели” и изграждане на техническа инфраструктура към нея.

Общо четири дружества, две обединения и един консорциум заявяват готовност да възстановят почти напълно средновековната крепост, за която учените са категорични, че е притежавала уникални за региона защитни валове и бойни кули, внушителна църква и респектиращи с обема си водохранилища и зърнохранилища.

В рамките на проекта фирмата, която бъде избрана, ще трябва не само да реализира всички заложени консервационни и реставрационни дейности, но и да изгради път с дължина 2997 м, да обособи паркинг, да постави електрокабелно захранване и архитектурно осветление и да озелени района. Прогнозната стойност на проекта е 3 200 000 лв. без ДДС.

Предвижда се да бъдат възстановени голяма част от крепостните стени и вътрешната църква, както и да бъде построена реплика на средновековно селище, където ще се демонстрират занаяти от Средновековието.

При избора на фирмата изпълнител оценяващата комисия ще вземе под внимание показателите: Финансова оценка – обща стойност за изпълнение на строително-монтажните и консервационните и реставрационните работи, и Техническа оценка – представен от участниците календарен план-график.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: