pixel

Виртуална борса свърза Румъния и България

България-Румъния

Източник:dariknews.bg

Сдружение „Национален център за информационно обслужване“ – Плевен в партньорство с още четири организации от Румъния и България, започнаха изпълнението на проект „AGRICONS – Виртуална борса за хранителни и строителни продукти, модерен инструмент в подкрепа на съвместното развитие на бизнеса в румъно – българската трансгранична зона“, който се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

Проектът се изпълнява на територията на окръг Долж, Румъния и областите Плевен, Монтана и Видин, България. Главната му цел е подпомагане на икономическото развитие в българо-румънската трансгранична зона, чрез развитие на съществуващите конкурентни предимства в селското стопанство, хранителната индустрия и строителството.

Събитието, което НЦИО-Плевен организира тази седмица, надхвърли мащабите на пресконференция за медиите. На срещата бяха поканени да участват и представители на целевата група по проекта от селското стопанство, хранителната индустрия и строителството.

Направено беше представяне на текущия проект за виртуална стокова борса, като бяха обявени постигнатите резултати от минали проекти и тяхното надграждане в нови инвестиционни проекти. Освен подготвената презентация за връзката между минало, настояще и бъдеще, мнение за смисъла от участие в проекти споделиха членовете на клъстер „Дунавски вина“ – създаден в следствие на един от най-успешните проекти на НЦИО – Плевен, „Пътят на виното“.

Виртуалната борса ще бъде подпомогната от специално създадена работна група с представители от секторите селско стопанство, хранителна индустрия и строителство, която ще спомогне за определянето на насоките за структуриране на виртуалната борса.

Същевременно, развитието и функционирането на виртуалната борса ще позволи онлайн подбор на производители и търговци, базиран на критерии като местоположение, цена, транспортна необходимост, характеристика на продуктите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: