pixel

Борисов поиска финансова подкрепа за Набуко

Набуко

Източник: dariknews.bg

Премиерът Бойко Борисов поиска допълнително финансиране за по-бързото построяване на връзката между България и Турция от „Набуко“. Той изказа и недоволството си от забавянето на проекта. Това стана по време на срещата на високо ниво на Комитета за „Набуко“ във Виена.

„Ако искате нашият проект – интерконекторна връзка между България и Турция да бъде част от първи етап „Набуко“, Комитетът може да подкрепи финансово страната ни, ако обаче не се ангажирате, тя ще бъде построена само за аварийни нужди, преди 2018 г., с инвестиция в размер на около 100 млн. лв. от „Булгартрансгаз“, заяви премиерът.

„Искаме реална диверсификация. „Набуко е жизнено важен за представените днес тук страни, той е проект, чиито измерения имат не само регионално, но и общоевропейско значение. Той е един от водещите проекти на „Южния газов коридор“, който е в състояние да гарантира реална диверсификация на газовите доставки не само за страните, през които минава трасето, но за Европа, като цяло“, подчерта в приветственото си слово българският министър-председател.

„С моето участие на министерската среща искам ясно да заявя  ангажимента и подкрепата на България за своевременното реализиране на този стратегически проект. Изпълнили сме всички критерии по „Набуко“, като сме ратифицирали Междуправителствено споразумение и Споразумения за подкрепа на проекта на териториите на държавите, през които ще преминава трасето на газопровода.“, допълни още той.

По думите на Борисов, въпреки че партньори по проекта са големи енергийни компании от държави членки на Европейския съюз и проектът има подкрепата на Европейската комисия, България очаква реални действия за реализиране на проекта преди 2018 година.

„Диверсификацията на газовите доставки е основен приоритет за България. Отчитаме ключовата роля на приятелски страни като Азербайджан в тази насока“, каза още Бойко Борисов.

Според премиера страната ни работи активно за изграждане на реверсивна междусистемна връзка с Турция, на интерконектор с Гърция, а с Румъния проектът вече е в процес на строителство и не на последно място – газопроводът „Южен поток“, който ще диверсифицира маршрута за доставка на природен газ от Русия.

„Специално внимание отделяме на търсенето на природен газ в българския шелф на Черно море.“, изтъкна гпремиерът. „През 2014 г. по програма „Набуко“ трябва вече да тече газ, към днешна дата нямаме финансиране, нямаме реализиран проект, както казва европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер, за 3 години работа, има само 4 години закъснение“, убеден е българският министър-председател.

Комитетът е създаден поради необходимостта страните участнички в проекта да обсъждат и взимат общи решения, като по време на днешната среща беше приета декларация на министрите за подкрепа на „Набуко“. Декларацията е силен политически  израз на подкрепа на проекта пред производителите на природен газ, потребителите  и финансовите институции.

Чрез документа се приветства подписването на 26 юни на Междуправителственото споразумение за транс-анадолския проект (TANAP) между Република Турция и Република Азербайджан. Отчита се изборът на „Набуко-запад“ от консорциум „Шах Дениз“ на 28 юни за една от предпочитаните опции за доставка на природен газ от Азербайджан през Грузия за Турция и след това за Централна Европа.

Потвърждава се и политическата подкрепа за проект „Набуко-запад“, по който ще се пренася газ до Баумгартен (Австрия), като същевременно се повишава сигурността на доставките за България, Румъния и Унгария, като се използва правната рамка на подписаното, ратифицирано и действащо Междуправителствено споразумение и подписаните към него Споразумения за подкрепа на проекта, които дават най-висока правна сигурност на проекта. Компаниите, участващи в продължаващите търговски преговори между консорциум „Шах Дениз“ и международна компания „Набуко“ се подканят да намерят взаимно изгодно решение, което ще даде възможност и на двата проекта – „Набуко-запад“ и „Шах Дениз“ да продължат.

С подписания документ се окуражава потенциалното присъединяване на членове на консорциума „Шах Дениз“ към международна компания „Набуко“ с цел разширяване основата на проекта. Отчита се помощта  на националните регулаторни органи на държавите, през чиито територии  ще преминава трасето на газопровода „Набуко-запад“ и на Европейската комисия за концепцията за „едно гише“ (One-Stop-Shop Shipper Access), като се очаква подновяване на необходимите разрешителни в бъдеще, за да може да се осъществи диверсификация на газовите доставки през тръбопровода, както е планирано.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: