pixel

До края на годината „София Тех Парк“ ще подпише договор за финансиране по ОПК

София Тех Парк ЕАД

Източник: publics.bg

До десетина дни София Тех Парк ЕАД трябва да подпише договор за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ (ОПК). Това каза Елица Панайотова, изпълнителен директор на дъщерното дружество към Национална компания „Индустриални зони“. Тя и кметът на София Йорданка Фандъкова дискутираха предизвикателствата пред реализирането на парка с представители на науката по време на заседание на Консултативния съвет по наука към кмета на столицата.

С подписването на договора ще се пристъпи към следващия етап от проекта за изграждане на технологичен парк в района на „Четвърти километър“ в столицата. 50 млн. евро се очаква да бъдат договорени за целите му.

Елица Панайотова подчерта, че идеята на проекта е подпомагането на така наречения технологичен трансфер. Това е процес, при който се споделят умения, знания, технологии и методи на производство между различни институции, за да се гарантира широк достъп на потребители към наука и технологии. Една от тезите, които Панайотова застъпи, бе българската икономика да се трансформира от икономика на услугите в икономика, базирана на знанието. Така ще се се осигури „синергия“ между предпиемачеството, високите технологии и иновациите.

Междувременно кметът на София Йорданка Фандъкова сподели, че главният архитект на общината Петър Диков е възложил изготвянето на подробен устройствен план (ПУП). Предстои той да бъде готов в началото на 2013 година и внесен за гласуване пред Столичен общински съвет (СОС). Тя сметна за правилно през следващия програмен период правителството да се фокусира върху оперативни програми за наука и образование.

Част от концепцията на „София Тех Парк“ е базирана на концентрация на интелектуалния капацитет на страната, коментираха учените. Затова и от Консултативния съвет предложиха идеята да се създадат „екосистеми по места“. Това означава изграждане на кампуси в различни регион не само в София, за да се развие науката в регионите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: