pixel

Бързо, но качествено строителство

Как е най-удачно да се прилага публично-частното партньорство? Отговорът на този въпрос ни предоставя Германия, като на среща между министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и Доротее Бер парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на транспорта и дигиталната инфраструктура, стана ясно, че Федералната република ще ни предостави документа за прилагане и развитие на публично-частното партньорство за изграждането на нова инфраструктура – пътна, дигитална, водна и железопътна.

„Документът е в процес на разписване, но финализирането му предстои. Германия работи и върху разширяване на финансовия инструментариум в публично-частното партньорство. Нови възможности се разкриват пред пенсионните и застрахователните компании, които проявяват огромен интерес към инвестиции в инфраструктурата. Германия залага на бързото и качествено строителство, като само от мандата на новото правителство в страна вече са изградени четири автомагистрали от 176 км по шест ленти за движение. В процес на реализация са нови три проекта, като целта е да се пести време от придвижване и престой в задръстването“, увери домакинът”, каза Бер.

Министър Павлова участва и в официалното откриване на Wasser Berlin 2015. Това е най-голямото водно изложение в Европа. В своята реч тя посочи, че основен приоритет в дейността на новото правителство е подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места. Това е пряко свързано с планиране, строителство, изграждане и поддръжка на подземна инфраструктура. Министър Павлова не пропусна възможността да отбележи големия потенциал на България по отношение на минералните води, които са различни по състав и температури, използват се за питейни и лечебни цели, както и за развитие на индустриални възможности. Броят им е над 600.

Природните явления също бяха сред акцентите в речта на министър Павлова. „За съжаление, през последните години по целия свят, включително и в Европа, наблюдаваме периодични наводнения, причинени от силни дъждове и бури. Климатичните промени станаха фактор, с който всяка държава трябва да се съобразява. Именно затова за нас от изключителна важност ще бъде темата „Управление на наводненията и опазване на почвите“.

fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: