pixel

Девет са кандидатите да строят метрото до Бизнес парка

метро

Източник: vestnikstroitel.bg

Отвориха подадените оферти за проектиране и изпълнение на метроотсечката от жк „Младост-1“ до Бизнес парк „София“ – част от третия етап в проекта за разширение на софийското метро. Продължението ще започва след МС 13 под бул. „Ал. Малинов“, ще е с дължина 2620 м и ще включва три подземни метростанции.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е от МС 13 („Младост-1”, км 15+450) до км 17+000. Участъкът там е подземен и е с дължина 1550 м, като включва две метростанции – МС 14 и МС 15. Кандидатите по нея са:  „Стройнджект” АД, „Обединение „Метро Билд Младост” и „Доуш Иншаат Ве Тиджарет” АД.

Втората обособена позиция е за отсечката от км 17+000 до МС 16 (Бизнес парка в жк „Младост-4”, км 18+070). Участъкът е с дължина 1070 м и включва една метростанция – МС 16. Кандидатите по нея са: консорциум „ПОРР Бизнес парк”, Адвал АД, Сдружение „Метро Витоша 2012”, Обединение „Метро Бизнес парк”, Обединение „Геометро Б.П.”, Обединение „Галчев Асигния Переда 4”.

Офертите бяха отворени от комисия, определена със заповед на инж. Стоян Братоев, изп. директор на бенефициента на проекта – Метрополитен ЕАД. В нея участват представители на Управляващия орган на ОП „Транспорт” – Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столичната община, Столичния общински съвет, експерт от Агенцията за обществени поръчки и специалисти от Метрополитен ЕАД.

В работите по двете обособени позиции са предвидени подготвяне на работен проект и строителство на участъка. Строителството обхваща изграждане на конструкции, архитектурно-строителна работа, релсов път и контактна релса, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, електромеханична част плюс доставка и монтаж на технологично оборудване, транспортна автоматика, диспечерско управление и слаботокови системи до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация. В обхвата на поръчката се включват и преустройствата на инженерни мрежи, засягащи се при строителството, както и проектирането и строителството на наземната инфраструктура над трасето на метрото, на база разработен идеен проект за пътни работи и инженерни мрежи. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: