pixel

Дават 73 млн. за ремонта на три гари

гара

Източник: dariknews.bg

56 милиона лева ще са необходимите средства за ремонта на Централна гара София. Такава е цената на спечелилия обявения търг строител, каза Стилиян Кротнев от Национална компания железопътна инфраструктура.

Рехабилитацията на Централна гара София, гара Пазарджик и гара Бургас са една от последните цели, които НКЖИ е заложила в настоящия програмен период по Оперативна програма „Транспорт“.

Централна гара София, гара Пазарджик и гара Бургас са трите гари по направлението София-Бургас, които трябва бъдат ремонтирани в рамките на първия период от Оперативна програма „Транспорт“. Поне такива са намеренията на Национална компания железопътна инфраструктура.

Някои от процедурите за избор на строител и строителен надзор вече са приключили, а други са в ход, това каза директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, Стилиян Кротнев.

„Ценовата оферта на спечелилия за Централна гара София е от порядъка на 56 млн. лв. Гара Пазарджик е с индикативен бюджет 4 млн. Станаха 60 млн. За гара Бургас индикативният бюджет е 13 млн. лв., включително строителен надзор, така че сумата е от порядъка на 70-73 млн. Това, което говорихме с министерство на транспорта като управляващ орган е, че ще има бюджет за реализацията на трите гари“, уточни Кротнев.

Причината за избор на точно тези три гари е, че те са разположени по направлението София-Бургас, в което се правят най-големи инвестиции за развитие на железопътния сектор. На този етап проектът вече е одобрен от Министерски съвет и Национална компания железопътна инфраструктура очаква становището на инициативата JASPERS.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: