pixel

Членовете на БАИС отпразнуваха своята десетгодишнина

баис

Източник: БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе на 18 април юбилейното си десето Общо събрание. Делегатите на най-висшия форум на асоциацията тържествено отбелязаха празничната годишнина на създадената с много желание, ентусиазъм и готовност за взаимодействие с всички институции и организации от строителния бранш неправителствена оранизация.

В отчетния доклад на форума, представен от председателя на УС на БАИС Борис Радулов категорично беше направен извода, че за десетте години от създаването си БАИС е успяла да се наложи като професионална браншова организация в сектор „Изолации” и че тя е търсен партньор от централни и местни власти и сродни организации. Безспорни са нейните приноси в актуализирането на Наредба №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения, Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, в разработването на Проект на указания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития, чието финализиране предстои да бъде извършено през тази година. Целенасочено и последователно усилията на асоциацията са били насочени към превръщането й в един от факторите в стартирането на процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната, както и в гарантирането на високото качество на предлаганите от членовете й изолационни системи и материали. Мащабните дарителски акции с предоставяне на нейното издание „Енергийна ефективност“. Топлоизолационни системи и материали», последната от които бе осъществена през изминалата година с адресат главните архитекти в общините, са доказателство за готовността на нейните експерти да подпомагат процеса на обновяване на сградния фонд в страната. Авторски екип от специалисти разработва следващото специализирано издание на асоциацията – „Ръководство по хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“.

За принос и особено високи заслуги в създаването, развитието и дейността на асоциацията и за навършен юбилей през настоящата година с престижната награда – Плакет на БАИС бе удостоен члена на УС проф. д-р инж. Димитър Назърски. Плакет на БАИС бе връчен и на един от нейните учредители и член на първия управителен съвет Георги Гинев – управител на фирма „Оркикем” ООД.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: