pixel

Безпплатен термокалкулатор от Марисан с нова подобрена версия

Марисан И КОЛЕВ АД

 ТЕРМОКАЛКУЛАТОР

Над 40% от консумацията на енергия в глобален мащаб, се дължи на нейното потребление в сгради с всякакво предназначение. Те са и един от основните източници на вредни емисии, изпускани в атмосферата. Това доведе до нови политики в областта на енергийната ефективност, което налага спазването на точно определени правила в инженерното проектиране на сгради или тяхното реновиране. Един от начините за справяне с проблема е изграждането на топлоизолационни системи.

Познаването на физичните характеристики на материалите и процесите, които протичат след влагането им самостоятелно или в система в строежите, е от изключителна важност за доброто проектиране на строителни конструкции. То има пряко отношение към спазването на строгите европейски норми за енергийна ефективност и опазването на околната среда, чрез намаляване изпускането на вредни парникови газове.

Предвид различните особености на всяка една нова или стара конструкция която ще бъде защитена със система за топлоизолация, както и характеристиките на околната среда в различните климатични зони, се налага използването на големи по обем данни за строителните материали, на базата на които да бъдат извършени прецизни изчисления. Това е необходимо, за да се спазят условията за ефективна топлинна изолация на строителните конструкции, чрез отговарящо на нормативните изисквания проектиране, което да положи основите на енергийноефективното строителство и да позволи издаването на съответния сертификат на готовия нов или реновиран градеж.

Доброто проектиране е неизбежно свързано с трудоемка и отговорна работа по изчисляване и споменатото по горе познаване на физиката на строителните материали и системи. Във време когато компютрите изпълняват все по-голяма част от умствените дейности на човека, изпълнението на тази отговорна задача става все по-лесно и прецизно. Инженерите и архитектите разполагат с богат избор от софтуерни решения, но голяма част от тях са продукт от разработката на трета страна, която ползва типични бази от данни.

Поради тази причина, уважаващите себе си и своите партньори фирми, производители на строителни материали, инвестират в разработката на собствен софтуерен продукт, който е съобразен до най-малкия детайл с характеристиките на продуктите които предлага на пазара. Следвайки тази тенденция, вече няколко години Марисан допълва безупречния си сервиз с безплатен онлайн достъп до ТЕРМОКАЛКУЛАТОР за изчисляване на топлоизолационни. Софтуерът е снабден с интуитивен, потребителски ориентиран интерфейс, богата база данни и множество функции за улесняване на работата при изчисляване.

Стремейки се към постоянно усъвършенстване и удовлетворяване нуждите на потребителите, Марисан подходи новаторски към  развитието на този софтуерен продукт и той беше надграден с нови полезни възможности, реализирани в напълно нова версия. Програмата може да претендира за изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

Лесният и разбираем начин за работа с термокалкулатора, го прави подходящ дори за занаятчии и домашни майстори. Той е незаменим помощник, когато трябва да се изберат подходящите материали за постигане на отлични резултати. От друга страна, неговата изчислителна мощ, може да изпълнява ролята на висококвалифициран виртуален специалист, който да превърне работата на проектанти и инвеститори в икономически ефективно удоволствие. В крайна сметка, резултатът ще позволи получаването на данни за изработването на съобразен с всички законови норми проект и всичко това без да се натрупва планина от папки на бюрото.

Въпреки че термокалкулаторът се предлага абсолютно безплатно в онлайн пространството, той е подходящ за професионални цели и представлява софтуерно решение с впечатляващи качества. Програмата предлага следните основни функционални възможности:

– Не изисква локална инсталация на софтуер и може да се използва за изчисления по всяко време и навсякъде където има интернет достъп;
– Въведените показатели за конструкцията може да бъдат запаметени в базата данни и след нейното повторно зареждане в програмата, е възможно коригиране;
– Техническите параметри на строителните материали, може да се редактират и зареждат повторно от масива с данни. Възможни са редакции на наименования, дебелини, плътности и физико-технически показатели като топлинни капацитети, коефициенти на топлопроводимост – дифузно съпротивление на водните пари;
– Модул с вертикално отварящо се меню за улеснен достъп до масива с данни за строителни материали;
– Модул извеждащ автоматизирано изчислена U-стойност на нехомогенни строителни елементи в съответствие със стандарт EN ISO 6946;
– Получените резултати може да бъдат съпоставяни с актуалните разпоредби на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
– Софтуерът извежда информация за температурни криви за всеки месец, във вид на диаграма;
– Диаграмно представяне на дифузионните потоци за всеки месец;
– Пресмятане образуването и акумулирането на конденз за всеки месец и в края на годишния цикъл;
– Оценяване на риска от развитие на плесени по интериорните основи, в съответствие със стандарт EN ISO 13788;
– Опционално въвеждане на персонализиран показател за интериорен и екстериорен климат за отделните месеци;
– Автоматизирана система с данни за климатичните зони, в пряка връзка с местоположението.

Чрез мобилните технологии и световната интернет мрежа, калкулаторът е винаги на един клик разстояние от вас. Възползвайте се от свободата да експериментирате напълно безплатно с изчисления, като посетите официалния сайт на Марисан.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: