pixel

Бързостягащо лепило за плочки Терафлекс® Блиц – когато сроковете те притискат!

teraflex

Лепенето на плочки в силно натоварени търговски обекти (молове, ресторанти и др.), обществени сгради (училища през лятото, здравни заведения, административни сгради), та дори и в частното строителство често е обвързано с кратки срокове и налага работа с бързостягащи лепила за плочки. Причината е, че, всяко отлагане или забавяне в отварянето на обекта за експлоатация води до финансови загуби.

teraflex

Именно тук изпъкват свойствата на Терафлекс® Блиц, класифицирано като бързостягащо лепило „Клас C2FT“ според EN 12004. Екстремната якост на образуваната връзка, в комбинация с бързото стягане и присъщата еластичност на лепилния слой, се явяват сигурно решение на проблема с кратките срокове на изпълнение и постигането на дълготрайна експлоатационна надеждност.

Стандартните лепила за плочки изискват между 24 и 48 часа (и дори повече), в които площите да не бъдат натоварвани, за да може да стегнат добре, а сериозно натоварване на помещението обикновено се допуска чак след седмица. В сравнение с тях, Терафлекс® Блиц гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо набиране на начална якост и преминаване към фугиране и експлоатация на площите!

Бързостягащо лепило за плочки Терафлекс® Блиц и неговите предимства

Именно тук изпъкват свойствата на бързостягащото лепило за плочки и керамика Терафлекс® Блиц. Екстремната якост на образуваната връзка, в комбинация с бързото стягане и присъщата еластичност на лепилния слой, са сигурно решение на проблема време.

Кратки характеристики:
– идеален за проекти, които трябва да бъдат приключени и пригодни за експлоатация в рамките на ден;
– с фугирането може да се започне след около 6-8 часа след полагане на облицовката;
– позволява бързо натоварване на облицованите площи и пешеходен трафик в максимално редуцирани срокове;
– не се свлича;
– високоякостно лепило клас C2.

Подходящо за лепене на:
– абсорбиращи и неабсорбиращи плочки;
– теракот, гранитогрес и широкоформатни облицовки (до 65х65 см);
– естествен камък;
– мозайка и стъклени плочки.

Приложение:
– площи с подово отопление;
– силно натоварени площи;
– критични и деформируеми основи;
– върху хидроизолационни покрития;
– вътрешно и външно.

Характеристики на продукта Изисквания за отделните експлоатационни показатели Резултати от лабораторно изпитване на  Терафлекс® Блиц
Начална якост на сцепление при опън ≥ 1.0 N/mm² 2.8 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода ≥ 1.0 N/mm² 2.7 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след термично третиране ≥ 1.0 N/mm² 1.6 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване ≥ 1.0 N/mm² 1.8 ± 0.1
Отворено време: якост на сцепление при опън ≥ 0.5 N/mm² след
не по-малко от 30 min
1.6  N/mm² след

40 мин

Намалено плъзгане ≤ 0.5 mm 0.2 mm

 Резултати от изпитвания:

*Изискванията за лепила клас C2, заложени в стандарт EN 12004-1:2017 и резултатите от лабораторните изпитвания на Терафлекс® Блиц.

Преодоляване на кратките срокове за изпълнение

Терафлекс® Блиц се доказва на пазара като едно от най-популярните бързостягащи лепила, гарантирайки достигане на пределна якост на залепване за „отрицателно“ време. Само 6 часа след полагане, лепилният слой достига първоначалните нива на якост на образуваната връзка, а към фугиране на облицовката може да се пристъпи около 8 часа след нейното полагане.

Класифицирано като бързостягащо лепило „Клас F“ според EN 12004, Терафлекс® Блиц е идеален помощник в борбата с кратките срокове на изпълнение. В сравнение със стандартните лепила за плочки, Терафлекс® Блиц гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо набиране на начална якост и преминаване към фугиране и експлоатация на площите!

Перфектно решение за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи облицовки

Формулата на Терафлекс® Блиц го превръща в идеалното средство за бързо и безпроблемно фиксиране на всякакви типове абсорбиращи и неабсорбиращи облицовки. Лепилото гарантира сигурното фиксиране на широк набор от облицовки, като например: естествен камък, широкоформатни плочи (до 65х65 см), теракота, гранитогрес, стъклени плочки, фини мозаечни плочки и др.

teraflex

Значителната еластичност на лепилната смес, в комбинация с якостните ѝ характеристики, обезпечават сигурното поведение на различните типове облицовки при приложение в силно и постоянно натоварени площи и помещения.

Подходящ за всякакви основи

Здравината на образуваната връзка („Клас C2” според EN 12004), в комбинация с намаленото свличане („Клас T” според EN 12004), правят Терафлекс® Блиц идеален избор при облицоване, както на подови площи, така и на стени. Формулата на лепилото премахва възможността за свличане, осигурявайки бързото и стабилно фиксиране на облицовъчния материал.

Терафлекс® Блиц се препоръчва при облицоване на критични и деформируеми основи, тъй като умело преодолява присъщите за тях особености, съхранявайки дълготрайната експлоатационна  надеждност на положената облицовка напред във времето.

Устойчивостта му на свивания и разширения, възникващи в основата, го правят идеален избор за площи с вградено подово отопление и такива, обект на сериозен и постоянен пешеходен натиск.

teraflex

Изпитана устойчивост при интериорни и екстериорни площи

Високата якост на образуваната връзка с основата и еластичността на лепилния слой му придават способността да абсорбира възникналите в основата вибрации и структурни напрежения. Така няма риск от отлепване на облицовката, положена в перманентно натоварени търговски, складови, обществени или офис площи. Лепилото обезпечава сигурното фиксиране и поведение на облицовката дори и при складови и търговски площи, при които се наблюдава постоянно движение на хора, колички, почистващи машини и др.

teraflex

Изпитаната мразоустойчивост на лепилото и споменатата висока еластичност позволяват приложението на Терафлекс® Блиц при открити екстериорни площи, изложени на резки климатични и температурни промени, както и балкони, покриви, тераси и други. С негова помощ площите с подово отопление получават финални щрихи и завършен изглед, а именно – надеждна и дълготрайна керамична облицовка.

Специфичната формула на Терафлекс® Блиц обезпечава нуждите на всеки един изпълнител в процеса на полагане на различни видове облицовъчни материали при изграждането на устойчиви и функционални помещения в силно натоварени помещения.

teraflex

Формулата на лепилото обезпечава здравината на връзката с основата

Лепилото представлява хомогенна прахообразна смес на циментова основа, модифицирана с висококачествени полимерни смолисти и целулозни добавки. Но какво означава това за обработваемостта и надеждността на Терафлекс® Блиц?

С цел да се отговори на постоянно изменящите се тенденции и особености на облицовките, използвани в жилищното и обществено строителство, днешните лепила за плочки се произвеждат по технологии, при които в състава им се влагат специални добавки. Целта на тези добавки е да не позволяват прекалено бързото изсмукване на влагата от лепилната смес и да гарантират образуването на здрава и стабилна връзка с основата.

Целулозните добавки играят ролята на естествен регулатор на съхненето на лепилната смес, докато наличието на полимери във формулата обезпечава перфектната адхезия дори и към силно гладки облицовки и основи (като например при лепене „плочка-върху-плочка“, полагане на мозаечни и гланцирани плочки и др.).

teraflex

Когато лепилната смес започне да стяга, вложените полимерни добавки образуват специален филм. Този филм образува връзка (позната още като „полимерен мост“) между облицовката и лепилната смес.

Полимерният филм играе особено важна роля при лепене на порьозни облицовки. Той навлиза в порите на облицовката като изкоренява риска от поемането на прекомерно количество от влагата в лепилото, позволявайки надеждното стягане на сместа. По този начин лепилната смес запазва своята еластичност и успява да противостои на всякакви напрежения в основата, възникващи в периода на експлоатация на площите.

Съвети за работа с бързостягащи лепила за плочки

Строителните форуми са пълни с мнения на апликатори и професионалисти, изразяващи затруднения и дори тотално отричане от работата с бързостягащи лепила. Като най-честа причина за това се посочва факта, че за комфортно полагане изискват работа в екип.

За целта един от майсторите може да разбърква и подготвя лепилната смес, друг да я нанася и да лепи плочките, трети да я пребърква и т.н. Ако се работи в по-големи помещения, подобен тип организация на работата гарантира, че няма да има загуби и преразход на лепилна смес, поради бързото ѝ стягане.

С други думи – бързостягащите лепила клас F според EN12004 изискват добра организация на работния процес, за да може да се извлече максималното от техните предимства. За да гарантирате това, препоръчваме спазването на няколко прости съвета:

Подсигурете нивелацията на основата предварително

Докато със стандартностягащите лепила можете да коригирате минимални неравности в основата, с лепилата клас F това е много по-трудно достижимо и би усложнило работата значително.

Поради тази причина се препоръчва да се подсигури перфектната нивелация на основата предварително. За целта може да се използват различни типове циментови замазки, ремонтни разтвори или самонивелиращи се покрития.

При работата в по-големи и силно натоварени помещения се препоръчва разликата в отделни точки на основата да не надвишават 3 мм на всеки 3 м. За да подсигурите комфортното лепене на плочки впоследствие се препоръчва с нивелирането на основата да се приключи предварително.

teraflex

Важно е да се остави достатъчно време, за да може замазката да изсъхне и цялата влага от нея да се отдели. При започване на лепенето на плочки трябва да сме сигурни, че основата е стегнала и с минимална остатъчна влажност.

Същото важи и за подове, при които се изисква и нанасяне на хидроизолация. За целта се препоръчва работа с продукти, които позволяват лесно и безпроблемно нанасяне с валяк като Хидрозол® Flex Gum 1-K. По този начин значително се ускорява процесът на работа и се скъсява времето до започването на същинския етап – лепенето на плочките.

Подгответе всички материали и инструменти предварително

При работата с бързостягащо лепило времето е основният определящ фактор за качествен краен резултат. Поради тази причина, не трябва да го губите в подготовка на материалите или търсене на инструментите, след като лепилото е разбъркано.

teraflex

Подгответе плана за разпределението на отделните плочки предварително. За целта можете да използвате удобния онлайн помощник Конфигуратор на фуги и плочки. Ако има нужда то изрязване на плочките, го направете предварително.

Подгответе кофите, бъркалките, нужното количество вода, както и всички инструменти, с които предстои да полагате лепилото.

Уверете се, че веднъж след като разбъркате първата торба с лепило, можете да започнете работа и да завършите проекта, без да спирате с лепенето.

Разбърквайте толкова лепило, колкото можете да изразходвате в рамките на 20 – 30 мин

За да избегнете риска от това разбърканото лепило да започне начални процеси на стягане още преди да е положено на основата, се фокусирайте върху внимателното планиране на нужното количество. Тъй като всеки майстор работи с различно темпо и при всеки един проект могат да участват различен брой апликатори, универсална формула за това не съществува. За да подсигурите комфортното изпълнение обаче, имайте предвид, че бързостягащите лепила се препоръчва да бъдат изразходени в рамките на не повече от 30 минути.

Този период от време може да варира спрямо атмосферните условия, но в никакъв случай не се препоръчва надвишаването на горната граница, иначе ще се наложи да изхвърлите лепилото.

Трябва да се има предвид също така, че типа на облицовката може да окаже влияние върху бързината на работа. Обикновено полагането на миниатюрни плочки и стъклокерамика, при които често може да се наложи нужда от корекции на позицията, отнема повече време. Същото важи и за лепенето на широкоформатни плочки и облицовъчен камък.

Поради тези фактори, с цел оптимално изразходване на лепилото, винаги се препоръчва често разбъркване на по-малки количества.

Изберете правилното бързостягащо лепило

За съжаление, терминът „бързостягащо лепило“ не изчерпва целия контекст за качествата на продукта, с който се работи.  Много производители се възползват от тази вратичка в тълкуванието, за да рекламират своите продукти. Те обаче умишлено пропускат да разкрият най-важното – в какво точно се изразява бързото стягане на техните лепила.

Лепило, което стяга бързо, само по себе си не служи за нищо, освен да усложнява работата на майстора. Въпросното бързо стягане обикновено се дължи на простичкия процес по хидратация на цимента, вложен в лепилото (обикновено портланд цимент). С други думи – ускорява се процесът по стягане на цимента в лепилото, което води до бързо фиксиране на облицовката.

Хидратацията на цимент е химическа реакция, при която съставките в циментовата смес започват да образуват връзка с водните молекули и се превръщат в хидрати. Като резултат, сместа се втвърдява.

По-важният въпрос тук обаче е – за какъв период от време лепилото добива нужната начална якост? Колкото и бързо да изсъхва едно лепило за плочки, ако за този процес е нужен един ден, то това по нищо не го отличава от стандартните лепила.

Съответно, то не би имало, какъвто и да било различен ефект при приложение в проекти с кратки срокове и площи, които се очаква да бъдат обект на силен трафик скоро.

Американският институт по стандартизация препоръчва да се работи с бързостягащи лепила, които могат да гарантират достигането на 50 psi (0.3 N/mm2) за период от около 4 часа. Ако лепилото е способно да гарантира подобна якост, то би позволило и минимален начален трафик и фугиране.

В случая на Терафлекс® Блиц въпросните стойности се надвишават значително, благодарение на което с фугирането може да се започне около 6-7 часа след лепене на облицовката.

Повече за правилният начин за нанасяне на лепило за плочки можете да видите в следния видео инструктаж:

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: