pixel

Банките очакват по-консервативно кредитиране при недвижимите имоти и строителството

banki-kreditirane

Банките са умерено оптимистични за икономиката на България и за финансовото си представяне през следващите 12 месеца според първия Барометър на банките в България. 64% от участниците очакват подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а повече от половината банкови мениджъри прогнозират загубите от обезценка на отпуснати кредити да нарасне. Проучването на EY отразява как висшият банков мениджмънт вижда развитието на бизнес климата и банковата система. Барометърът на банките в България е годишно проучване, което се провежда сред висшия мениджмънт на банките в България, Европа и света и се провежда за първи път в България.

Кредитирането

В сектора на строителството и недвижимите имоти 50% от участниците очакват по-консервативно кредитиране. Голяма част от запитаните очакват по-либерални политики при отпускане на кредитите за малки и средни предприятия, за компаниите в информационните технологии и услугите.

Растеж за банките – в традиционните услуги

Трите най-силни бизнес линии на банките в България – корпоративно банкиране, на дребно и привличане на публични средства, са посочени като услугите с най-добри перспективи за следващите 12 месеца според 80% от анкетираните. Най-малко перспективни остават услугите по емитиране на дългови и капиталови инструменти, ценни книги и управление на активи, съобщава propertyindex.bg.

Консолидации в банковия сектор

През следващите 3 години ще има средноголеми и големи консолидации в банковия сектор, единодушни са всички участници в проучването. Банките няма да предприемат съществени промени в бизнес стратегиите си в краткосрочен план според 62% от участниците. Едва 23% от банките планират продажба на активи през следващите 12 месеца и едва 8% – придобивания на портфейли или други дружества.

По-добро управление на риска след прегледа на банковите активи

Предстоящият преглед на активите ще бъде полезен за банките в България според 90% от анкетираните мениджъри. Очаква се той да доведе до допълнителни загуби от обезценка, а като позитиви – по-добро управление на риска в сектора и повишаване на доверието в системата. Предизвикателствата при прегледа са свързани с възможностите на информационните системи да генерират детайлна информация и на човешкия ресурс да подготви и подпомага прегледа.

Строители.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: