България с ръст от 13% на чуждите инвестиции през 2012 г.

инвестиции

Източник:www.24chasa.bg

С отбелязания през 2012 г. ръст от 13 на сто в преките чужди инвестиции България остава на водещи позиции по привлечени капитали на глава от населението, сочи тазгодишният световен доклад на ООН за инвестициите, представен от Българската агенция по инвестиции.

Според данните България е привлякла през миналата година 1.478 млрд. евро в икономиката си, което е с 13 процента повече спрямо 2011 г. Най-голям ръст от 125 на сто бележат вложенията в услугите, докато добивната и преработвателната промишленост отчитат спад от 30 и 38 процента съответно.

Основният дял на преките чужди инвестиции през 2012 г. – 26 на сто, се падат на Люксембург, откъдето са влезли 382 млн. евро, следвана от Русия, откъдето са инвестирани 225 млн. евро или 15 на сто от общите чужди капитали. Инвеститори от Швейцария са оставили у нас 212 млн. евро (14%), от Германия – 177 млн. евро (12%), и Холандия – 168 млн. евро (11%).

По привлечени инвестиции на глава от населението България остава на водещи позиции с малко над 200 долара на човек през миналата година. За сравнение обаче през 2007 г. на българин са се падали годишно по 1600 долара преки чужди инвестиции.

На регионално ниво докладът отчита сериозен спад на привлечените капитали в САЩ и Европа, като единственият регион, който бележи слаб растеж от 5%, е Африка. Намалението на преките чужди инвестиции в САЩ е 26%, но въпреки това страната е световен лидер по направени в други държави инвестиции от 351 млрд. долара и привлечени в нейната икономика чужди капитали от 168 млрд. долара. Докладът прогнозира, че през 2013-2015 САЩ ще отстъпи на Китай лидерското място по привлечени преки чужди инвестиции. През миналата година Китай е била на второ място по привлечени чужди капитали от 121 млрд. долара и на трето по изнесени в чужбина 84 млрд. долара инвестиции.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: