pixel

Две министерства ще отговарят за строителството

stroitelstvo

Източник: vestnikstroitel.bg

Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се разделя Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на две ведомства – Министерство на регионалното развитие и Министерство на инвестиционното проектиране, бяха приети на първо четене от парламента с 68 гласа „за“. Измененията се налагат, за да се определят функциите и правоотношенията на двете нови ведомства. Ден по-рано те бяха обсъдени на съвместно заседание на парламентарните комисии по регионална политика и по инвестиционно проектиране, на което присъства и изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков.

Според промените регионалното ведомство ще отговаря за големите национални обекти с надобластен обхват като магистралите, жп проектите и газопровода „Южен поток”. Под управлението му остават и всички вече започнати обекти, геозащитата на населението, свлачищата, жилищната политика и служба ЕСГРАОН, която прави изборните списъци.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), кадастърът и дирекцията за техническите норми за правилата в строителството преминават към Министерството на инвестиционното проектиране. Под негов контрол ще бъде и сградното строителство на стойност над 10 млн. лв., както и изграждането на театри, стадиони, спортни зали и др.

При обсъжданията се коментираха пропуски в новата нормативна база, но народните представители обясниха, че те ще бъдат отстранени между първо и второ четене.

На съвместното заседание на парламентарните комисии изп. директор на КСБ отбеляза, че от юли до октомври са най-силните строителни месеци, и се обърна към депутатите да подхождат много внимателно при разделянето на функциите, за да не се блокира строителството. Според Бойков вече има забавяне на някои от големите обекти.

„В момента от 264 общини само около 40 имат действащи ОУП. Те са изключително важни, защото дават информацията какво къде може да се строи. Липсата им създава възможност за строителство на парче и заобикаляне на нормативни изисквания. Плановете на над 200 общини трябва да се изготвят до 2016 г., като за това ще са нужни около 100 млн. лв.”, обясни Димчо Михалевски. Затова на новото министерство е поверено изработването на общите устройствени планове (ОУП) на общините без тези по морското крайбрежие. Те, както и курортите с национално значение ще останат под управлението на Министерството на регионалното развитие.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: