pixel

Архитекти създават абсорбиращ влага материал от строителни отпадъци

 Loop Disseny

Повече от една трета от всички отпадъци, генерирани в ЕС, идват от строителство и разрушаване. Те съдържат различни материали като стъкло, бетон, тухли и керамика. Но как да управляваме това зашеметяващо количество отпадъци от строителството? Според испанския Закон за отпадъците и замърсяването на почвите бетонните и керамичните отпадъци могат да се използват повторно в строителството, без да се налага съществена преработка. Комбинирането на повторно използваните отпадъци и различни технологии може да създаде иновативни решения, които допринасят за минимизиране на въздействието върху околната среда.

Loop Disseny е архитектурен проект, разработен от Института за бизнес иновации на Балеарските острови. Чрез прилагането на четири основни принципа – циркулярност, повторна употреба, трансформация и близост – проектът има за цел да създаде базирани на материалите устойчиви стратегии за кръгова икономика, в които дизайнът е включен в ранното им разработване.

Loop прие предизвикателството да разработи нов материал, базиран на комбинацията от вече съществуващи керамични материали от Ladrillerias Mallorquinas. Процесът обединява отпадъчна керамика и рециклиран камък с естествен цимент с ниско въздействие, който създава хигроскопичен материал, способен да привлича и задържа вода от околната среда.

Устойчивост: включване на повторно използвани местни материали

Loop дава втори живот на отпадъците, които се образуват от 250 000 тона материали, произвеждани годишно от Ladrillerias Mallorquinas. В стремежа си към кръгова икономика – удължаване на живота на продукта – и при спазване на концепцията за „материали с 0 километри“, всички използвани материали са налични в Майорка. Като насърчава използването на местни продукти, архитектурният подход „0 км“ включва устойчиви решения, които намаляват нуждата от транспорт и са свързани с идентичността на острова.

Тъй като новият хоросан се състои от висок процент каменни материали с почти нулев въглероден отпечатък, заедно с другите повторно използвани керамични продукти без допълнителна обработка, общият въглероден отпечатък на материала има слабо въздействие върху околната среда.

Процес на производство: насърчаване на мултидисциплинарни решения

Преди да се избере керамиката като основен материал, мултидисциплинарен процес анализира производството на отпадъци в индустрията, като разграничава различните продукти в тях и техния потенциал.

 Loop Disseny

Проектът избра продукт, който следва идентичността на острова: Boveda Mallorquina. След отделянето на избрания продукт от останалите отпадъци, той получава нов живот със спонтанна, топла естетика, която се адаптира към различни стилове. Процесът изследва връзката между керамиката и камъните като съвместими агрегати и естествения цимент като свързващо вещество с ниско въздействие.

Състав на материала: керамика и бял цимент

Хигроскопичният хоросан е съставен от 85% повторно използвана натрошена керамика с рециклиран камък и 15% стабилизиран бял цимент като свързващо вещество с ниско въздействие. Поради хигроскопичното си състояние полученият продукт функционира като воден филтър и регулира влажността на околната среда.

Резултатът: един материал и безкрайни възможности

Процесът произведе инертен материал, характеризиращ се със своите високи хигроскопични свойства, с устойчивост, която е адаптивна към различни видове употреби като строителство, изграждане и ремонти.

Тъй като използването на керамика ограничава структурните характеристики на паветата при интензивен трафик и големи натоварвания, проектът реши да се съсредоточи върху настилките в пешеходни зони, велосипедни алеи и зелени площи, като алтернатива на асфалта в градовете. Според Loop хигроскопичните и дрениращи свойства позволяват на водата естествено да се просмуква в земята или да бъде уловена и задържана в по-ниските слоеве за последваща повторна употреба или контролиран дренаж, установявайки по този начин връзка с природата.

Снимки: Loop Disseny

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: