pixel

Търсят изпълнител на магистралата София-Калотина

път

Източник: publics.bg

Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на пътя между София и ГКПП „Калотина“. Това обяви Агенция „Пътна инфраструктура“ на страницата на ведомството.

Поръчката е с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447″. Участъкът трябва да свърже околовръстния път на столицата с границата ни със Сърбия. Общата дължина на участъка е 31,5 км и се разпростира в общините Драгоман, Сливница и Божурище.

Срокът за подаване на офертите е 7 януари 2013 година. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и държавния бюджет на стойност 62 млн. евро.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: