Архитекти изследват междублоковите пространства на панелните комплекси в София

panelki

Проектното предложение на тема „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“ с ръководител проф. д-р арх. Йордан Радев и колектив е единственото от УАСГ, което спечели средства в размер на 232,000 лв. от конкурса „Финансиране на научни изследвания в приоритетните области” – 2014 г.

Проектът ще се реализира на два етапа в периода януари 2015г. – декември 2016г. В научният колектив участват гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (кат. „Промишлени и аграрни сгради“), д-р арх. Димитрина Попова и докторантите арх. Ангел Енкин (кат. „Градоустройство“) и арх. Димо Джотолов (кат. „Жилищни сгради“).

Целта на изследването е да се създаде и тества методология за планирането и ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София в контекста на архитектурно-културното наследство и устойчивото развитие – в частност биоклиматичната архитектура и енергийна ефективност. Чрез проекта се насочва вниманието към изоставени и занемарени зони и улици от панелните комплекси в София.

Необходимостта от изследването произлиза от трансформацията на панелните комплекси в София през последните 25 години. При проектирането им панелните комплекси не са планирани за такива промени, довели до „самоадаптиране“ на междублоковите им пространства.

Поставянето на акцент върху архитектурно-историческото наследство и енергийната ефективност на пространствата в панелните комплекси е иновативен подход за устойчиво (социално-икономическо и екологическо) развитие, с цел повишаване качеството на живот на обитателите.

Проектът ще допринесе за равнопоставеност на централните зони и периферните квартали в културните прояви в София чрез децентрализация на културния живот към периферията в контекста на устойчивото развитие на градската среда.

Един от очакваните резултати е издание – единно изследване за процеси и тенденции и анализа им в панелните квартали, което да послужи за създаване на задания за обществени поръчки, както и за проекти за ревитализация на междублоковите пространства по програми за градско обновление.

За допълнително информация: [email protected]

Строитили.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: