pixel

Арх. Георги Савов: Повече ред и яснота в нормативните документи

meeting

„Стартираме незабавни стъпки в посока осигуряването на по-прозрачен, по-предвидим и по-благоприятен инвестиционен климат в страната. Задачата ни е, макар и за краткото време на работа на това правителство, да внесем повече ред и яснота в нормативните документи от компетенциите на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране”, каза арх. Георги Савов на състоялата среща с представители на Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите по геодезия, Асоциацията на геодезическите фирми.

На срещата бяха дискутирани и обсъдени проблемите и състоянието на строителния сектор. Начертани бяха най-неотложните промени в подзаконовата нормативна уредба, които трябва да се предприемат за подобряване на бизнес климата в страната.

„Ще работим в диалог с браншовите организации и ще разчитаме много на тяхната експертиза и предложения за повече прозрачност и предвидимост на инвестиционния процес“, каза още арх.Савов.

Ще бъдат предложени промени и в Наредбата за категоризацията на строителните обекти. Ще се работи по посока на това тълкуванията на категориите да бъдат  прецизирани.

Браншовите организации категорично застанаха зад становището да бъде продължена работата по текущите неотложни промени в ЗУТ, както и работата по създаването на нов закон за строителството и устройственото планиране.

Строители.Бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: