pixel

АМ „Хемус“ и тунелът под Шипка ще са приоритети

hemus

Ако не построим лот 3 на АМ „Струма“, ще загубим парите по всички останали лотове, обяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на заседание на Обществения съвет към МРР, предаде Фокус.

„Условието на Европейската комисия е да построим цялата магистрала, а ако не го направим, ще загубим парите и за останалите лотове. Затова Лот 3 е включен в ОП „Транспорт“ за новия програмен период „2014-2020″, обясни Захариева. По думите й, в програмата трябва да бъдат включени още АМ „Хемус“ и тунелът под Шипка, за който тя коментира: „В момента се изгражда околовръстния път на Габрово, а в програмния период „2014-2020″ ще бъде заложено изграждането на самия тунел“, обясни вицепремиерът.

По отношение на пътната инфраструктура Захариева заяви, че тази в Южна България е по-добре развита от тази в северната част на страната и това обрича на по-ниски доходи населението в Северна България.

„Най-важните пътни участъци за изграждане остават в Северна България“ каза още тя. По думите й, най-важният проект за Северна България е Автомагистрала „Хемус“ и подчерта , че тя може да се „случи“, ако бъде включена в ОП „Транспорт“ за следващия програмен период. Захариева припомни, че пътната отсечка от Видин до София в частта от Видин до магистрала „Хемус“ ще се изгради със заем от Европейската инвестиционна банка.По думите й, се очаква заем от ЕИБ за финансирането на общо три пътни проекта, които няма да бъдат включени в обхвата на ОП „Транспорт“.

Тя уточни, че другите два проекта са за пътя София – Калотина (от граничния пункт до Северната скоростна тангента на София) и за Южната дъга на София в участъците от кв. „Бъкстон“ до магистрала „Люлин“ и от последното кръстовище на кв.“Младост“ до магистрала „Тракия“.

Копирано от standartnews.com

Ако не построим лот 3 на АМ „Струма“, ще загубим парите по всички останали лотове, обяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на заседание на Обществения съвет към МРР, предаде Фокус.

„Условието на Европейската комисия е да построим цялата магистрала, а ако не го направим, ще загубим парите и за останалите лотове. Затова Лот 3 е включен в ОП „Транспорт“ за новия програмен период „2014-2020″, обясни Захариева. По думите й, в програмата трябва да бъдат включени още АМ „Хемус“ и тунелът под Шипка, за който тя коментира: „В момента се изгражда околовръстния път на Габрово, а в програмния период „2014-2020″ ще бъде заложено изграждането на самия тунел“, обясни вицепремиерът.

По отношение на пътната инфраструктура Захариева заяви, че тази в Южна България е по-добре развита от тази в северната част на страната и това обрича на по-ниски доходи населението в Северна България.

„Най-важните пътни участъци за изграждане остават в Северна България“ каза още тя. По думите й, най-важният проект за Северна България е Автомагистрала „Хемус“ и подчерта , че тя може да се „случи“, ако бъде включена в ОП „Транспорт“ за следващия програмен период. Захариева припомни, че пътната отсечка от Видин до София в частта от Видин до магистрала „Хемус“ ще се изгради със заем от Европейската инвестиционна банка.По думите й, се очаква заем от ЕИБ за финансирането на общо три пътни проекта, които няма да бъдат включени в обхвата на ОП „Транспорт“.

Тя уточни, че другите два проекта са за пътя София – Калотина (от граничния пункт до Северната скоростна тангента на София) и за Южната дъга на София в участъците от кв. „Бъкстон“ до магистрала „Люлин“ и от последното кръстовище на кв.“Младост“ до магистрала „Тракия“.

Копирано от standartnews.coАко не построим лот 3 на АМ „Струма“, ще загубим парите по всички останали лотове, обяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на заседание на Обществения съвет към МРР, предаде Фокус.

„Условието на Европейската комисия е да построим цялата магистрала, а ако не го направим, ще загубим парите и за останалите лотове. Затова Лот 3 е включен в ОП „Транспорт“ за новия програмен период „2014-2020″, обясни Захариева. По думите й, в програмата трябва да бъдат включени още АМ „Хемус“ и тунелът под Шипка, за който тя коментира: „В момента се изгражда околовръстния път на Габрово, а в програмния период „2014-2020″ ще бъде заложено изграждането на самия тунел“, обясни вицепремиерът.

По отношение на пътната инфраструктура Захариева заяви, че тази в Южна България е по-добре развита от тази в северната част на страната и това обрича на по-ниски доходи населението в Северна България.

„Най-важните пътни участъци за изграждане остават в Северна България“ каза още тя. По думите й, най-важният проект за Северна България е Автомагистрала „Хемус“ и подчерта , че тя може да се „случи“, ако бъде включена в ОП „Транспорт“ за следващия програмен период. Захариева припомни, че пътната отсечка от Видин до София в частта от Видин до магистрала „Хемус“ ще се изгради със заем от Европейската инвестиционна банка.По думите й, се очаква заем от ЕИБ за финансирането на общо три пътни проекта, които няма да бъдат включени в обхвата на ОП „Транспорт“.

Тя уточни, че другите два проекта са за пътя София – Калотина (от граничния пункт до Северната скоростна тангента на София) и за Южната дъга на София в участъците от кв. „Бъкстон“ до магистрала „Люлин“ и от последното кръстовище на кв.“Младост“ до магистрала „Тракия“.

Приоритетите в развитието на пътната инфраструктура през новия програмен период 2014 – 2020 г. и източниците за финансирането им бяха централна тема на обсъждане по време на днешното заседание на Обществения съвет към МРР под председателството на вицепремиера и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. Участниците в съвета обсъдиха и необходимостта от промяна в подзаконовата нормативна уредба, която се отнася до проектирането на пътища.
Изграждането на цялата автомагистрала „Хемус“, Лот 3 на АМ „Струма“ и тунелът под Шипка ще бъдат предложени за финансиране от  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., стана ясно по време на обсъждането.
Според експертите от АПИ и Министерството на регионалното развитие има риск, ако не изградим Лот 3 на АМ „Струма“ в срок, да изгубим цялото европейско финансиране за аутобана, който е едно от най-натоварените трасета от подобен род в България.
  Вторият приоритет по програмата е строителството на АМ „Хемус“ в участъка от Ябланица до пътен възел „Белокопитово“ с дължина 250 км. „Изграждането на „Хемус“ е най-важният проект за Северна България, която значително изостава с развитието си спрямо Южна България заради липсата на добри пътни връзки“, посочи Захариева и допълни, че липсата на развита пътна инфраструктура води до по-слабо икономическо развитие и влошава качеството на живот.
Министерството на регионалното развитие предлага още със средства от ОП „Транспорт“ да се строи и тунелът под Шипка. Проектът е от ключово значение за връзката между Северна и Южна България.
През следващите шест години страната ни планира да инвестира 800 млн.евро заемни средства, основно от Европейската инвестиционна банка,  за модернизация и интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, стана ясно още по време на обсъждането. За целта е създадена програмата „Транспортни коридори“ , в която е заложено строителството на път E-79 „Видин- Ботевград”, АМ „Калотина – Софийски околовръстен път  и Южната дъга на Софийския околовръстен път.
„Не приемаме упреците, че с изключването на пътя Видин-Ботевград от ОПТ обричаме проекта да не се случи. Това е  важен проект и той ще бъде финансиран със заем от Европейската инвестиционна банка „, каза Захариева.
Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“  през новия програмен период  ще бъдат насочени за развитие и модернизация на регионалната пътна инфраструктура. Ще се финансират отсечки от 1, 2 и 3 клас,  подбрани по методология, разработена от АПИ.
Участниците в Обществения съвет  се обединиха около становището, че наредбата за пътно проектиране №1 е твърде остаряла и не съответства на съвременните условия. Затова документът ще бъде основно ревизиран.
Общественият съвет е консултативно-експертен орган към вицепремиера по икономическа политика и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране. Той е форма на партньорство между централната държавна власт, органите на местното самоуправление, браншовите, синдикалните и неправителствените организации. Съветът обсъжда и дава препоръки по актуални теми, свързани с политиките на министерствата на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране в изпълнение на принципите за прозрачност и публичност.
Строители.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: