България иска трети мост над Дунав

дунав мост

„Решението за мост между Силистра и Кълъраш трябва да бъде взето на междуправителствено ниво. За правителството той е важен толкова, колкото и другите мостове на река Дунав“. Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, която е на двудневно работно посещение в Силистра и Добрич. Тя съобщи на срещата си с представители на местната власт, че след две седмици министър-председателят Пламен Орешарски ще бъде в Букурещ, където ще търси съгласие със своя колега.

Вицепремиерът доц. Даниела Бобева проведе срещи с местните власти и представители на бизнеса от Силистренска област, чиито домакин беше областният управител Насуф Насуф. На срещата бе представена Дунавската стратегия и бяха обсъдени проблеми на общините и предприемачите в областта, както и важни инфраструктурни проекти.

Добрата новина за силистренци е, че до дни се очаква рестартът на спрения преди повече от година ферибот, за което са налице всички разрешения. Предвид продължаващо съдебно дело с предишния концесионер до следващо отдаване на съоръжението на концесия държавата ще изпълнява коректно своите задължения при обслужването на линията Силистра – Кълъраш. Вицепремиерът съобщи, че се прави анализ на законодателството в областта на концесиите с цел защита на националния интерес. „Годишно приходите в бюджета от всички концесионни такси са само 100 млн. лева“, аргументира се вицепремиерът.

Добруджанските кметове и председателите на общински съвети се оплакаха пред представителите на правителството, че през последните 4 години от държавата и от управляващия орган непрекъснато се налагат финансовите корекции върху проектите по европейските програми. Предстои обсъждане в рамките на НСОРБ как занапред малките общини да не бъдат ощетявани, за да могат да подобряват инфраструктурата и административния си капацитет.

Г-жа Бобева съобщи, че в проектобюджета 2014 са заложени 500 млн. лв., които ще се разпределят за проекти, създаващи работни места. В оценката на проектите ще участват и представители на неправителствени организации. Обещано бе също да се направи преглед на процедурите и на документацията, с която се кандидатства за средства от оперативните програми, за да бъде облекчен процесът за общините и бизнеса.

Другата важна тема, която поставиха представителите на общините от Североизточна България, са средствата за снегопочистване. От години кметовете настояват за решения предвид тежките зими. „Становището на правителството е, че проблемът няма да се реши със заделяне на повече пари, а със създаване на снегозащитни съоръжения“, обяви зам.-министърът на регионалното развитие Мирослав Мазнев. Все още не е решено от какъв материал да бъдат изработвани те, тъй като предишните от метал и дърво са откраднати или унищожени. Силистренци настояват да се помисли за възстановяване на горските пояси, изсечени през 90-те години.

На срещите с бизнеса г-жа Бобева лично се ангажира да помага в случай, че не се осъществява коректно възстановяване на ДДС от страна на държавата в рамките на 30 дни. „Силовите проверки от страна на контролните органи остават в миналото“, подчерта г-жа Бобева и призова участниците в срещата да сигнализират до нея за подобни случаи.

Вицепремиерът представи мерките, които правителството предприема за намаляване на административната тежест. „Ангажимент на правителството и на областните администрации е да осъвременяват своевременно публикувания на страниците на Министерския съвет и на областните управи списък с мерки, за да могат гражданите и бизнесмените да се информират“, заяви вицепремиерът.

Тя представи политиката на правителството за насърчаване на износа като генератор на икономически растеж и стремежа за диверсифициране на пазарите. Финансирането на износа е част от новите функции на Българската банка за развитие, чрез която ще се подпомогнат износителите. „Българските производители трябва да се обединяват, за да реализират успешен износ“, категорична бе г-жа Бобева.

Като част от подкрепата за българските компании бе представено залагането за първи път в бюджета на държавата на 20 млн. лв. за иновационни проекти. Г-жа Бобева съобщи, че стимулите за инвеститори ще се пренасочат към малките и средни фирми, а допълнителни данъчни облекчения са предвидени за фирми с научно-развойна дейност.

От бизнеса поискаха отпадане на лобистки текстове в Закона за горите както и преразглеждане на намерението за увеличение на минималната работна заплата. „Атакуват ни от една страна, че я увеличаваме, а от друга – че не я увеличаваме достатъчно“, коментира вицепремиерът.

Вицепремиерът бе гост на откриването на шивашка фабрика, в дуловското село Руйно. В нея германски инвеститор създава 300 нови работни места.

В срещите участват зам.-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева, зам.-министърът на регионалното развитие Мирослав Мазнев, Мартин Ганчев от Българската банка за развитие и Христо Етрополски от Българската агенция за инвестиции.

На отделна среща в село Ситово Бюрхан Абазов, зам.-министър на земеделието и храните, дискутира проблемите на земеделските производители.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: